탐색 건너뛰기

Przygotowanie na zakończenie wsparcia technicznego dla systemu Windows Server 2008

이 리소스는 Polski에서 제공됩니다.

게시됨: 2018-09-17

Okres wsparcia dodatkowego dla systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończy się 14 stycznia 2020 r. Najwyższy już czas, aby zacząć przygotowania w celu uniknięcia jakichkolwiek przerw w działalności. 

Przeczytaj ten e-book, aby dowiedzieć się, jak szybka i mająca niewielki wpływ na firmę migracja do platformy Azure pozwoli na otrzymywanie regularnych aktualizacji zabezpieczeń w celu ochrony przed atakami, pomoże w zachowaniu zgodności z przepisami branżowymi i udostępni inteligentne możliwości chmury w najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach. Wszystko to bez konieczności zdobywania nowych umiejętności i przy użyciu znanych narzędzi firmy Microsoft. 

Uzyskasz informacje także o następujących kwestiach:
  • Możliwości i korzyści związane z platformą Azure — dlaczego Azure to najlepsza chmura dla systemu Windows Server. 
  • Oszczędność kosztów — jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i Azure Reserved Virtual Machine Instances umożliwiają zaoszczędzenie do 80% na wirtualnych maszynach.* 
  • Strategie migracji — odkryj najlepsze rozwiązania i podejścia, które możesz zastosować w przypadku własnej migracji.*Oszczędności rzędu 80% w przypadku kombinacji systemu Windows Server i usługi Azure Reserved Instance wykupionej na okres trzech lat. Oszacowanie nie obejmuje kosztów pakietu Software Assurance. Porównanie przykładowego rocznego kosztu dwóch maszyn wirtualnych D2V3 z systemem Windows Server. Oszczędności w przypadku dwóch maszyn wirtualnych D2V3 w regionie Zachodnie stany USA 2, działających przez 744 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy; podstawowa stawka za obliczenia jest równa stawce za korzystanie z systemu SUSE Linux Enterprise dla regionu Zachodnie stany USA 2. Ceny platformy Azure na dzień 24 kwietnia 2018 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

안녕하세요.

아래 양식을 작성하여 자신에 대해 간략히 알려주세요.

*가 표시된 모든 필드가 필요합니다.