탐색 건너뛰기

Příprava na ukončení podpory pro Windows Server 2008

이 리소스는 Čeština에서 제공됩니다.

게시됨: 2018-09-17

Prodloužená podpora pro systém Windows Server 2008 a 2008 R2 končí 14. ledna 2020, nastává tedy čas začít s přípravou na změnu a předejít tak narušení chodu podniku. 

V této e-knize zjistíte, jak vám rychlá a nenáročná migrace do Azure zajistí pravidelné aktualizace zabezpečení, které vám pomáhají ochránit se před útoky a zajistit soulad s oborovými předpisy, a nabídne inteligentní cloudové funkce včetně nejnovějších inovací. Při migraci využijete své stávající dovednosti a známé nástroje Microsoft. 

Další témata: 

  • Možnosti a výhody Azure – proč je Azure nejlepším cloudovým řešením pro Windows Server. 
  • Úspora nákladů – jak vám program Azure Hybrid Benefit a vyhrazené instance Azure Reserved Virtual Machine Instances mohou ušetřit až 80 % nákladů na virtuální počítače.* 
  • Strategie migrace – objevte osvědčené postupy a přístupy ke zvládnutí migrace.
*Údaj o 80% úspoře počítá s kombinací systému Windows Server a služby Azure Reserved Instance na tři roky. Odhad nezahrnuje náklady na program Software Assurance. Příklad porovnání ročních nákladů na dva virtuální počítače D2V3 se systémem Windows Server. Úspora vypočtena pro dva virtuální počítače D2V3 v oblasti USA – západ 2 běžící 744 hodin měsíčně po 12 měsíců při základní sazbě za výpočetní výkon SUSE Linux Enterprise pro USA – západ 2. Ceny za Azure platné k 24. dubnu 2018. Ceny se mohou měnit. Skutečná úspora se může lišit podle lokality, typu instance nebo využití.

안녕하세요.

아래 양식을 작성하여 자신에 대해 간략히 알려주세요.

*가 표시된 모든 필드가 필요합니다.