주 콘텐츠로 건너뛰기

Katalog řešení na platformě Microsoft Azure

이 리소스는 Čeština에서 제공됩니다.

게시됨: 2016-05-09

Vydejte se s námi do nejrychleji se rozvíjející oblasti cloud computingu a díky platformě Microsoft Azure nastartujte další růst svého podnikání.

Rostoucí trend služeb v oblasti cloud computingu otevírá příležitosti jak pro vývojáře aplikací, tak pro organizace, které tyto aplikace využívají. Řešení zde uvedená staví na výhodách veřejného cloudu, resp. Microsoft Azure služeb, které nabízí možnost rychlého nasazení aplikace do vysoce škálovatelného prostředí s garantovanou dostupností.