탐색 건너뛰기

Zgodność z RODO: jak infrastruktura jako usługa może ułatwić uzyskanie zgodności

이 리소스는 Polski에서 제공됩니다.

게시됨: 2018-06-08

Osiągnij zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), korzystając z infrastruktury Azure jako usługi (IaaS). Pobierz infografikę przedstawiającą uzyskiwanie zgodności z RODO przy wykorzystaniu infrastruktury Azure jako usługi. Dowiedz się o błędnych wyobrażeniach i kluczowych zmianach związanych z RODO oraz o wydajnych, atrakcyjnych cenowo i skalowalnych długoterminowych rozwiązaniach Azure, które pomogą Ci spełnić nowe wymagania.