탐색 건너뛰기

Overholde GDPR: Hvordan kan infrastruktur som en tjeneste gjøre det enklere?

이 리소스는 Norsk(으)로 제공됩니다.

게시됨: 2018-06-08

Forbered deg på EUs personvernforordning (GDPR) ved hjelp av Azure IaaS (infrastruktur som en tjeneste). Last ned denne infografikken og få en visuell oversikt over veien til GDPR-samsvar og hvordan kan Azure IaaS gjøre det enklere. Lær om misforståelsene og de viktigste endringene forbundet med GDPR og effektive, kostnadseffektive og skalerbare langsiktige løsningene fra Azure, som hjelper deg med å oppfylle de nye kravene.