주 콘텐츠로 건너뛰기

Przedsiębiorstwo w chmurze — otrzymaj e-book na temat przetwarzania w chmurze

Dowiedz się więcej o przeniesieniu portfolio aplikacji do chmury

이 리소스는 Polski에서 제공됩니다.

게시됨: 2018-08-30

Dowiedz się więcej o podstawach przyjęcia strategii przetwarzania w chmurze w Twoim przedsiębiorstwie. Drugie wydanie e-booka na temat przetwarzania w chmurze, Przedsiębiorstwo w chmurze, zawiera podstawowe informacje dotyczące ustalenia strategii i migracji do chmury. To streszczenie 140-stronicowego e-booka przedstawia strategiczne znaczenie chmury dla Twojej firmy, a także zawiera:

  • Kluczowe  rady, w tym opis zasobów, które pomogą Ci w migracji.
  • Opis pojęć i możliwości związanych z przetwarzaniem w chmurze.
  • Informacje o tym, jak przygotować plan migracji do chmury.