Node.js ve Azure ile Bulutta Kullanabileceğiniz Uygulamalar Oluşturma

이 리소스는 Türkçe(으)로 제공됩니다.

게시됨: 2018-04-25

Daha iyi uygulamaları daha hızlı oluşturun ve altyapı konusunda daha az endişe duyun. Bu e-kitap ile bulutta kullanabileceğiniz Node.js uygulamalarını Azure ile oluşturmaya ilişkin en iyi uygulamaları öğrenecek, kullanabileceğiniz ilgili hizmetleri tanıyacak ve bunları üretime eklemeye yönelik uygulamalı deneyimler edineceksiniz.

E-kitabı indirerek şu konular hakkında bilgi edinebilirsiniz:

• Bulutta kullanabileceğiniz uygulamaların mimarisini geliştirmek için tasarım ilkelerini öğrenme.

• Azure'daki kapsamlı hizmet portföyünü ve bunların her birini ne zaman kullanacağınızı keşfetme.

• Azure'da çalışan Node.js geliştiricilerinin genellikle kullandığı ve aralarında Web App on Linux, Kubernetes, Azure Cosmos DB, MySQL için Azure Veritabanı, PostgreSQL için Azure Veritabanı, Redis Cache ve nesne depolamanın da bulunduğu temel bileşenleri içeren örnek bir mimariden yararlanma.

• Mimari içinde uygulama oluşturmayla ilgili bir adım adım eğitimi takip etme.


Bu kaynağın dili İngilizcedir.

다운로드하려면 로그인

- 또는 -

몇 가지 추가 정보를 제공하고 제출하세요.

Microsoft는 Microsoft Azure와 기타 Microsoft 제품 및 서비스에 대한 업데이트 및 특별 행사를 제공하는 데 사용자의 연락처 정보를 사용할 수 있습니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 개인정보처리방침을 읽어보세요.