Utvikle skybaserte apper med Node.js og Azure

이 리소스는 Norsk(으)로 제공됩니다.

게시됨: 2018-04-25

Utvikle bedre apper raskere, og bekymre deg mindre for infrastrukturen. Denne e-boken gir deg de beste fremgangsmåtene for utvikling av skybaserte Node.js-apper med Azure, informasjon om de relevante tjenestene som er tilgjengelige, og praktisk erfaring med å sette dem i produksjon.

Last ned denne e-boken for å

• lære prinsippene for design av skybaserte apper

• utforske det omfattende utvalget av Azure-tjenester og finne ut når du skal bruke hver tjeneste

• Dra nytte av en eksempelarkitektur med kjernekomponentene som Node.js-utviklere vanligvis bruker når de jobber i Azure, inkludert Web App for Linux, Kubernetes, Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Redis Cache og objektlagring.

• Følg en trinnvis opplæring for å utvikle appen i arkitekturen.


Ressursen er tilgjengelig på engelsk.다운로드하려면 로그인

- 또는 -

몇 가지 추가 정보를 제공하고 제출하세요.

Microsoft는 Microsoft Azure와 기타 Microsoft 제품 및 서비스에 대한 업데이트 및 특별 행사를 제공하는 데 사용자의 연락처 정보를 사용할 수 있습니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 개인정보처리방침을 읽어보세요.