Knowit Amende AS

Knowit Amende AS

Knowit Amende AS 프로필은 한국어에서 사용할 수 없습니다. Norsk에서 사용 가능한 정보가 없습니다.

개요

Knowit Amende benytter Microsoft Azure som vårt virtuelle datarom. Her utvikler vi våre kunders nye innovative løsninger eller vi flytter eksisterende løsninger hit om det er lønnsomt og formålstjenlig. Vi utvikler og bygger våre kunders løsninger i Azure eller vi forvalter deres løsninger her. Vi bygger hybride løsninger som en utvidelse av våre kunders datarom der de kan ta i bruk ressurser når de trenger det og slå dem av når de ikke trenger de. Vi skaper et "Dynamisk datasenter" med en utrolig fleksibilitet og tilgjengelighet.