IoT デバイス

インターネットに接続したテレビや冷蔵庫から発電所に至るまで、インターネットにアクセス可能なあらゆるデバイスに、シームレスな会話型インターフェイスを作成できます。LUIS なら、最大 500 個のインテントを統合して、コマンドを翻訳し、スマートなアクションを実行できます。

Zařízení IoTVyužijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

ユーザーが Skype にログインし、IoT ボットにアクセスします

ユーザーがIoT デバイスを通して音声でボットに明かりをつけるよう要求します

この要求が、IoT デバイス ネットワークへのアクセスが許可されているサードパーティ サービスに伝達されます

コマンドの実行結果がユーザーに返されます

Application Insights が、ランタイム テレメトリを収集して、ボットのパフォーマンスと使用方法により開発をサポートします

  1. 1 ユーザーが Skype にログインし、IoT ボットにアクセスします
  2. 2 ユーザーがIoT デバイスを通して音声でボットに明かりをつけるよう要求します
  3. 3 この要求が、IoT デバイス ネットワークへのアクセスが許可されているサードパーティ サービスに伝達されます
  1. 4 コマンドの実行結果がユーザーに返されます
  2. 5 Application Insights が、ランタイム テレメトリを収集して、ボットのパフォーマンスと使用方法により開発をサポートします

関連ソリューションのアーキテクチャ

Komerční chatovací robotAzure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.1234567

商用チャットボット

Azure Bot Service と Language Understanding サービスを組み合わせることで、開発者は銀行、旅行、エンターテイメントなどのさまざまなシナリオに合わせた会話型のインターフェイスを作成できます。たとえば、ホテルのコンシェルジュは、ボットを使用して Azure Active Directory で顧客を認証し、Cognitive Services でテキストや音声を使用して顧客の要求を文脈から処理することで、従来の電子メールや電話でのやりとりを強化できます。音声認識サービスを追加すると、音声コマンドに対応できるようになります。