ナビゲーションをスキップする

Identitetsadministrasjon og Azure Active Directory

Beskytt nettverket med Azure Active Directory

リソース 'Identitetsadministrasjon og Azure Active Directory' は、日本語 ではご利用いただけません。この情報は Norsk でご利用いただけます。

公開: 2018/07/11

Forbedre nettverkssikkerheten med identitetsadministrasjon via Azure Active Directory (Azure AD). Hold de ansatte produktive med enkel pålogging (SSO) – de kan godkjenne nettverkstilgangen fra hvor som helst – via skyen og firmagodkjente mobilenheter. Bygg et ekstra sikkerhetslag rundt skynettverket med identitetsadministrasjon. 

Les dataarket for å lære hvordan du gjør følgende: 

• Nå sikkerhets- og produktivtetsmålene dine med riktig skybasert identitetsløsning. 
• Hjelp de ansatte med å oppnå mer med SSO. 
• Effektiviser tilgangsadministrasjonen med Azure AD når du utvider katalogtjenestene til skyen. 

Ressursen er tilgjengelig på engelsk.