Node.js ve Azure ile Bulutta Kullanabileceğiniz Uygulamalar Oluşturma

このリソースは Türkçe で利用できます。

公開: 2018/04/25

Daha iyi uygulamaları daha hızlı oluşturun ve altyapı konusunda daha az endişe duyun. Bu e-kitap ile bulutta kullanabileceğiniz Node.js uygulamalarını Azure ile oluşturmaya ilişkin en iyi uygulamaları öğrenecek, kullanabileceğiniz ilgili hizmetleri tanıyacak ve bunları üretime eklemeye yönelik uygulamalı deneyimler edineceksiniz.

E-kitabı indirerek şu konular hakkında bilgi edinebilirsiniz:

• Bulutta kullanabileceğiniz uygulamaların mimarisini geliştirmek için tasarım ilkelerini öğrenme.

• Azure'daki kapsamlı hizmet portföyünü ve bunların her birini ne zaman kullanacağınızı keşfetme.

• Azure'da çalışan Node.js geliştiricilerinin genellikle kullandığı ve aralarında Web App on Linux, Kubernetes, Azure Cosmos DB, MySQL için Azure Veritabanı, PostgreSQL için Azure Veritabanı, Redis Cache ve nesne depolamanın da bulunduğu temel bileşenleri içeren örnek bir mimariden yararlanma.

• Mimari içinde uygulama oluşturmayla ilgili bir adım adım eğitimi takip etme.


Bu kaynağın dili İngilizcedir.

サインインしてダウンロード

- または -

いくつかの追加の詳細情報を入力し、送信してください。

Microsoft は、Microsoft Azure やその他の Microsoft 製品およびサービスに関する最新情報や特別プランの情報を提供する目的で、お客様の連絡先情報を使用することがあります。サブスクリプションはいつでも解除できます。詳細については、プライバシーに関する声明をご覧ください。