Ignora esplorazione

Giochi con Database di Azure per MySQL

Ridimensiona in modo elastico il database per adattarlo a picchi imprevedibili di traffico e offrire esperienze multiplayer a bassa latenza.

Hraní her s využitím Azure Database for MySQLElasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Architetture delle soluzioni correlate