Ignora esplorazione

App per la gestione finanziaria con Database di Azure per PostgreSQL

Archivia in modo sicuro i dati essenziali e offri agli utenti analisi e informazioni dettagliate di qualità elevata su dati aggregati con la sicurezza e le prestazioni predefinite.

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQLBezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Architetture delle soluzioni correlate