Den totale økonomiske effekten av plattformtjenesten Microsoft Azure

Forretningsfordeler og kostnadsbesparelser ved bruk av Azure-plattformen som tjeneste

La risorsa è disponibile in Norsk.

Data di pubblicazione: 27/10/2016

Er du interessert hvordan du kan lage nye apper, få nye inntekter og redusere kostnadene ved å bruke Microsoft Azure-plattformen? Kunder kan få betydelig avkastning ved å bruke Azure-plattformen til utvikling og distribusjon av apper. Men mange kunder mangler det helhetlige rammeverket for å evaluere fordelene de kan oppnå ved å bruke Azure som plattform i organisasjonen. Du kan bruke Forresters Total Economic Impact («TEI»)-modell for bedre å kunne forutsi de økonomiske fordelene med plattformtjenesten Microsoft Azure. Du kan gratis laste ned «The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS», en bestilt studie utført av Forrester Consulting, og lese om nøkkelfordelene, kostnadene og risikoene forbundet med å bruke plattformtjenesten Microsoft Azure, og få en dypere forståelse av hva det innebærer for din forretningsvirksomhet.

Ressursen er tilgjengelig på engelsk.

Accedi per scaricare

- Oppure -

Specifica alcuni dettagli aggiuntivi e invia.

Desidero ricevere informazioni, suggerimenti e offerte su Microsoft Azure e altri prodotti e servizi di Microsoft. Informativa sulla Privacy.