Ignora esplorazione

Hovedutfordringene I&O ledere møter og hva du kan gjøre med dem

La risorsa è disponibile in Norsk.

Data di pubblicazione: 17/07/2018

Med den hurtige endringen innen IT, infrastruktur og operasjoner (I &O) møter ledere betraktelige utfordringer når de jobber med å skape en fleksibel og skalerbar infrastrukturstrategi. 

Last ned den kostnadsfrie Gartner-rapporten for å finne ut hva andre IT-eksperter oppga som deres største bekymringer i år, inkludert det å utvikle en vellykket hybrid skystrategi, finne riktig IT-talent og avgjøre om de skal modernisere eller avvikle eldre programmer. Du vil også bli anbefalt neste trinn og mulige løsninger for å hjelpe deg med å forbedre dine I&O egenskaper for å effektivt støtte den digitale forretningsdriften.

Accedi con il tuo account preferito

- Oppure -

Fornisci qualche informazione personale.

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori