Ignora esplorazione

Utnytting av SAP på Azure for bedriftstransformasjon

En guide for bedriftsledere

La risorsa è disponibile in Norsk.

Data di pubblicazione: 18/12/2018

For å lykkes i dagens forstyrrede forretningsmiljø, har du ikke råd til å vente med å begynne å planlegge flyttingen av SAP-systemene til skyen. Ved å koble SAP-dataene til andre data på Azure nå, vil du kunne bruke ende-til-ende innsikt i sanntid, til raskt å legge inn nye markeder, avverge forstyrrende konkurranse, forbedre marginer, og utvide virksomheten din med en gang. 

Last ned denne hvitboken for å se hvordan SAP på Azure kan hjelpe bedriften – og hvorfor SAP-transformasjon må styres av bedriftsledere i samarbeid med IT.

Salve,

la compilazione del modulo seguente ci fornirà più informazioni sugli utenti.

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori