Ignora esplorazione

15 lärdomar: Migrera SAP till molnet

La risorsa è disponibile in Svenska.

Data di pubblicazione: 06/03/2020

Visualisera hur din digitala omvandlingsresa kan se ut på Azure. Få nya perspektiv från Microsofts IT-chefer som pratar om sina erfarenheter av att gå över från SAP till molnet. Kom igång idag och läs den här e-boken för att
  • se hur IT-proffs som du har klarat av förändringshanteringen och utvecklat egna strategier för SAP-molnmigrering
  • få praktiska råd om hur ni håller organisationen informerad när medarbetarna börjar flytta ut i molnet
  • upptäcka de fördelar man får av att migrera SAP till Azure, däribland sänkta kostnader och att SAP-investeringen framtidssäkras.

Accedi con il tuo account preferito

- Oppure -

Fornisci qualche informazione personale.

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori