Ugrás a tartalomra

SLA a következőhöz: Virtual Machines

Utolsó frissítés dátuma: 2020. július

 • Az azonos Azure régióban lévő két vagy több Rendelkezésre Állási Zónába telepített két vagy több példánnyal rendelkező összes Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,99%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Az ugyanabba a Rendelkezésre Állási Csoportba vagy az ugyanabba a Dedikált Gazdagépcsoportba telepített két vagy több példánnyal rendelkező összes Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,95%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Bármely, az összes Operációsrendszer-lemez és Adatlemez esetében prémium SSD vagy Ultra Disk lemezt használó Egypéldányos Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,9%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Bármely, Operációsrendszer-lemezként és Adatlemezként Standard SDD Felügyelt lemezt használó Egypéldányos Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,5%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Bármely, Operációsrendszer-lemezként és Adatlemezként Standard HDD Felügyelt lemezt használó Egypéldányos Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 95%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Fogalommeghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. olyan kiszolgáló nélküli adatbázishoz történő csatlakozás eredményeként állnak elő, amely éppen felfüggesztett állapotba lép, felfüggesztett állapotban van, vagy éppen kilép a felfüggesztett állapotból, hogy folytassa működését;
 4. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 5. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 6. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 7. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 8. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 9. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 10. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 11. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.
 12. A rendelkezésre állás kiszámításakor figyelmen kívül hagyandók az Ön által kezdeményezett, állásidővel járó műveletek, például az újraindítás, a leállítás, az elindítás, a feladatátvétel, a méretezett számítás és a méretezett tárolás.
 13. A rendelkezésre állás kiszámításakor figyelmen kívül hagyandó az Ön kiszolgálójának és infrastruktúrájának javítását célzó, állásidővel járó havi karbantartás időtartama.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További fogalommeghatározások

A „Rendelkezésre Állási Csoport” két vagy több olyan Virtuális Gépet jelent, amelyeket egy hibaérzékeny pont elkerülése érdekében különböző Hibatartományokba telepítettek.

A „Rendelkezésre Állási Zóna” egy hibabiztos terület egy Azure régión belül, amely tartalék áramot, hűtést és hálózatkezelést biztosít.

Az „Azure Dedicated Host” olyan fizikai kiszolgálókat biztosít, amelyeken egy vagy több Azure virtuális gépet üzemeltetnek az autoReplaceOnFailure paraméter bármilyen SLA-hoz szükséges (alapértelemzett) beállításával.

Az „Adatlemez” Virtuális Géphez csatlakoztatott, alkalmazások adatainak tárolására szolgáló állandó virtuális merevlemez.

A „Dedikált Gazdagépcsoport” Azure Dedicated Host gazdagépek olyan gyűjteménye, amelyeket egy hibaérzékeny pont elkerülése érdekében egy Azure-régió különböző Hibatartományaiba telepítettek.

A „Hibatartomány” olyan kiszolgálók gyűjteménye, amelyek közös erőforrásokat, például elektromos hálózatot és hálózati adatkapcsolatot használnak.

Az „Operációsrendszer-lemez” Virtuális Géphez csatlakoztatott, a Virtuális Gép operációs rendszerét tároló állandó virtuális merevlemez.

Az „Egyetlen Példány” bármilyen olyan egyetlen Microsoft Azure Virtuális Gépet jelent, amelyet vagy nem telepítettek Rendelkezésre Állási Csoportban, vagy amely csak egyetlen telepített példánnyal rendelkezik egy Rendelkezésre Állási Csoportban.

A „Virtuális Gép” olyan állandó példánytípusokat jelent, amelyek külön-külön. egy Rendelkezésre Állási Csoport részeként vagy egy Dedikált Gazdagépcsoport használatával telepíthetők. Egy virtuális gép telepíthető több-bérlős környezetben az Azure-ban, de Azure Dedicated Host gazdagépek használatával telepíthető elkülönítve, egybérlős környezetben is.

A „Virtuális Gép Adatkapcsolat” olyan kétirányú, TCP vagy UDP hálózati protokollt használó hálózati forgalom a Virtuális Gép és más IP-címek között, amelyben a Virtuális Gépet engedélyezett forgalomra konfigurálták. Az IP-címek lehetnek ugyanabban a Felhőszolgáltatásban lévő IP-címek, mint amelyben a Virtuális Gép is található, lehetnek ugyanabban a virtuális hálózatban található IP-címek, mint amelyben a Virtuális Gép is található, de lehetnek nyilvános, irányítható IP-címek is.

A Havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek a Rendelkezésre Állási Zónákba tartozó Virtuális Gépek esetén

A „Maximális Rendelkezésre Állási Percek” az azonos régióban két vagy több Rendelkezésre Állási Zónába telepített két vagy több példányt magában foglaló számlázási hónap során megvalósuló percek összessége. A Maximális Rendelkezésre Állási Percek számolása akkor kezdődik, amikor ugyanabban a régióban lévő két Rendelkezési Állási Zónába tartozó legalább két Virtuális Gép az Ügyfél által kezdeményezett tevékenységek hatására működésbe lép, és addig tart, amíg az Ügyfél olyan tevékenységet nem kezdeményez, amely a Virtuális Gépek leállását vagy törlését eredményezi.

Az „Állásidő” a Maximális Rendelkezésre Állási Perceknek azok az összesített darabjai, amely percek alatt nincs Virtuális Gép Adatkapcsolat a régióban.

A Rendelkezésre Állási Zónákban lévő Virtuális Gépek „Havi Százalékos Rendelkezésre Állása” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számából levonva az adott havi Állásidő, és ez elosztva az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számával. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Maximális Rendelkezésre Állási Percek – Állásidő) / Maximális Rendelkezésre Állási Percek x 100

Az azonos régiókban lévő két vagy több Rendelkezési Állási Zónába telepített Virtuális Gépek Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek Rendelkezésre egy Állási Csoportba vagy ugyanabba a Dedikált Gazdagépcsoportba tartozó Virtuális Gépek esetén

A „Maximális Rendelkezésre Állási Percek” az ugyanabba a Rendelkezésre Állási Csoportba vagy az ugyanabba a Dedikált Gazdagépcsoportba telepített két vagy több példánnyal rendelkező összes Virtuális Gép összes perceinek összessége egy számlázási hónapban. A Maximális Rendelkezésre Állási Percek számolása akkor kezdődik, amikor ugyanabba a Rendelkezésre Állási Csoportba vagy ugyanabba a Dedikált Gazdagépcsoportba tartozó legalább két Virtuális Gép az Ügyfél által kezdeményezett tevékenységek hatására működésbe lép, és addig tart, amíg az Ügyfél olyan tevékenységet nem kezdeményez, amely a Virtuális Gépek leállását vagy törlését eredményezi.

Az „Állásidő” a Maximális Rendelkezésre Állási Perceknek azok az összesített darabjai, amely percek alatt nincs Virtuális Gép Adatkapcsolat.

A Virtual Machines „Havi Százalékos Rendelkezésre Állása” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számából levonva az adott havi Állásidő, és ez elosztva az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számával. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Maximális Rendelkezésre Állási Percek - Állásidő) / Maximális Rendelkezésre Állási Percek x 100

Az egy Rendelkezésre Állási Csoportba vagy ugyanabba a Dedikált Gazdagépcsoportba tartozó Virtuális Gépek Ügyfél általi használatára az alábbi Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók. Ez az SLA nem vonatkozik az Azure megosztott lemezeket használó Rendelkezésre Állási Csoportokra:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,95% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek az Egypéldányos Virtuális Gépek esetén

A „Hónap Percei” az adott hónapban lévő percek teljes számát jelenti.

Az „Állásidő” a Hónap Perceinek azok az összesített darabjai, amely percek alatt nincs Virtuális Gép Adatkapcsolat.

A „Havi Százalékos Rendelkezésre Állást” a Hónap Perceinek százalékos arányával lehet kiszámolni, amely percek alatt bármelyik Egypéldányos Virtuális Gépnél Állásidő lépett fel. A Szolgáltatás-jóváírások a Virtuális Gép által használt Lemeztípustól függnek az alábbi táblázatnak megfelelően.

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Hónap Percei – Állásidő) / Hónap Percei x 100

Az Egypéldányos Virtuális Gépek Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók a Lemeztípus szerint: Bármely, több típusú lemezt használó Egypéldányos Virtuális Gépre a Virtuális Gép összes lemezének legalacsonyabb SLA-ja lesz érvényes.

Százalékos rendelkezésre állás (Prémium és Ultra SSD) Százalékos rendelkezésre állás (Standard SSD Felügyelt lemez) Százalékos rendelkezésre állás (Standard HDD Felügyelt lemez) Szolgáltatás-jóváírás
< 99,9% < 99,5% < 95% 10%
< 99% < 95% < 92% 25%
< 95% < 90% < 90% 100%

Korábbi verziók

1.9 Utolsó frissítés dátuma: 2020. július
Kibocsátási megjegyzések: Tisztáztuk az Egypéldányos Virtuális Gépekhez a Tárolótípus alapján adott garanciát. Hozzáadtuk a megosztott lemezekre vonatkozó kitételt a Rendelkezésre Állási Zóna keretén belül telepített Virtuális Gépekkel kapcsolatban.

1.8 Utolsó frissítés dátuma: 2018. március
Kibocsátási megjegyzések: SLA hozzáadása a két vagy több Rendelkezésre Állási Zóna keretén belül telepített Virtuális Gépekhez.

1.7 Utolsó frissítés dátuma: 2018. március
Kibocsátási megjegyzések: Eltávolított kizárás az Egypéldányos Virtuális Gépek karbantartásával kapcsolatos állásidőre vonatkozóan

1.6 Utolsó frissítés dátuma: 2017. április
Kibocsátási megjegyzések: A havi rendelkezésre állás képletét kiegészítettük a „x 100” részlettel, így kijavítva a kihagyást.

1.5 Utolsó frissítés dátuma: 2017. március
Kibocsátási megjegyzések: Továbbfejlesztettük az SLA-t: kiegészült a 100%-os szolgáltatás-jóváírási garanciával arra az esetre, amikor a rendelkezésre állás 95% alá esik, és kivettük az ideiglenes lemezeket a prémium szintű tárfiókra vonatkozó követelményekből az egypéldányos virtuális gépek SLA-ja esetében.

1.4 Utolsó frissítés dátuma: 2016. november
Kibocsátási megjegyzések: A maximális rendelkezésre állási percekkel kapcsolatos frissítések

1.3 Utolsó frissítés dátuma: 2016. november
Kibocsátási megjegyzések: Kiegészült egy új, Egypéldányos Virtuális Gépekre vonatkozó SLA-val

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2016. július
Kibocsátási megjegyzések: Frissült az SLA, és már magában foglalja a Virtuális Gép Adatkapcsolatot is

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2016. április
Kibocsátási megjegyzések: A Virtuális Gép szakasz a Felhőszolgáltatások SLA-jából átkerült a Virtuális Gépek SLA-jába.

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. március