SLA a következőhöz: Azure SQL Database

Utolsó frissítés dátuma: 2019. július

Az Azure SQL adatbázis egy teljes körűen kezelt relációs adatbázis beépített regionális magas rendelkezésre állással és kulcsrakész georeplikációval bármely Azure-régióhoz. Olyan önálló vezetési funkciókat támogató intelligenciát tartalmaz, mint például a teljesítmény növelés, a fenyegetés figyelés és a biztonsági rés értékelés, valamint teljesen automatizált javítást és a kódbázis frissítést biztosít.

 • A Zónaredundáns Telepítésre konfigurált Üzletileg kritikus vagy Prémium szintű Azure SQL adatbázis legalább 99,995%-os rendelkezésre állást garantál.
 • A Zónaredundáns Telepítésre nem konfigurált Üzletileg kritikus vagy Prémium szintű Azure SQL adatbázis, az Általános célú, a Normál vagy az Alap szintek, illetve a kettő vagy több replikával rendelkező Rugalmas skálázás szint legalább 99,99%-os rendelkezésre állást garantál.
 • Az egy replikával rendelkező Rugalmas skálázás szintű Azure SQL adatbázis legalább 99,95%-os rendelkezésre állást garantál és 99,9%-ost nulla replikával.
 • Az Azure SQL Adatbázis egy átlagos, 5 másodpercnél rövidebb Georeplikáció Késést a telepített órák 100%-ában fog tapasztalni, bármely Üzletileg Kritikus szintű, georeplikációval konfigurált adatbázis esetén.
 • Az Azure SQL Adatbázis egy Nem Tervezett Feladatátadásból kevesebb, mint 30 másodpercen belül helyreáll az idő 100%-ában, bármely Üzletileg Kritikus szintű, georeplikációval konfigurált adatbázis esetén.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Meghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 4. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 5. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 6. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 7. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 8. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 9. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 10. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További meghatározások

A „Rendelkezésre Állási Zóna” egy hibabiztos terület egy Azure régión belül, amely tartalék áramot, hűtést és hálózatkezelést biztosít.

Az „Adatbázis” bármelyik Szolgáltatási szinten önálló adatbázisként, illetve Rugalmas Készletben vagy Felügyelt Példányban létrehozott és telepített Microsoft Azure SQL adatbázis.

A „Zónaredundáns Telepítés” olyan Adatbázis, amely különböző Rendelkezésre állási zónákban biztosított több szinkronizált replikát tartalmaz.

Az „Elsődleges” bármely olyan Adatbázis vagy felügyelt példány, amelynek aktív georeplikáció kapcsolata van egy Adatbázissal vagy felügyelt példánnyal másik Azure-régiókban. Az Elsődleges beolvasási és írási kéréseket tud feldolgozni az alkalmazásból.

A „Másodlagos” bármely olyan Adatbázis vagy felügyelt példány, amelynek aszinkron georeplikáció kapcsolata van egy Elsődlegessel egy másik Azure-régióban és amelyet feladatátvételi célként lehet használni. A Másodlagos csak beolvasási kéréseket tud feldolgozni az alkalmazásból.

A „Megfelelő Másodlagos” olyan Másodlagost jelent, amelyet ugyanolyan méretben és ugyanazon szolgáltatási szinten hoztak létre, mint az Elsődlegest. Ha a Másodlagos egy rugalmas készletben hozták létre, az Megfelelőnek minősül, ha mind az Elsődlegest, mind pedig a Másodlagost rugalmas készletben hozták létre egyező konfigurációkkal és 250 adatbázist meg nem haladó fedettséggel.

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek az Azure SQL adatbázis Szolgáltatás esetén

A „Telepítési Percek” azt az időtartamot jelentik percben kifejezve, amely alatt egy adott Adatbázis egy számlázási hónapban a Microsoft Azure-ban működött.

A „Maximális Rendelkezésre Állási Percek” egy adott számlázási hónapban, egy adott Microsoft Azure-előfizetés keretében beütemezett Telepítési Percek összessége.

Az „Állásidő”egy adott Microsoft Azure-előfizetés keretében az összes Adatbázis azon Telepítési Perceinek összessége, amelyek alatt az Adatbázis nem áll rendelkezésre. Egy adott Adatbázis vonatkozásában egy perc akkor tekintendő rendelkezésre nem állónak, ha az adott percben az Ügyfélnek az Adatbázissal kialakítandó adatkapcsolat létrehozására irányuló folyamatos próbálkozásai kivétel nélkül sikertelenek.

Az adott Adatbázis „Havi Százalékos Rendelkezésre Állása” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy adott számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számából levonva az adott havi Állásidő, és ez elosztva az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számával. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = 100 * (Maximális Rendelkezésre Állási Percek – Állásidő) / Maximális Rendelkezésre Állási Percek

A Zónaredundáns Telepítésre konfigurált SQL Adatbázis Szolgáltatás Üzletileg kritikus vagy Prémium szintjeinek Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

A Zónaredundáns Telepítésre nem konfigurált SQL Adatbázis Szolgáltatás Üzletileg kritikus vagy Prémium szintjeinek Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Az Általános célú, a Normál vagy az Alap szintű SQL adatbázis Szolgáltatás Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Az SQL Adatbázis Szolgáltatás Rugalmas skálázás szintjének Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók.

Biztosított replikák Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
0 < 99,9% 10%
< 99% 25%
1 < 99,95% 10%
< 99% 25%
2+ < 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Helyreállítási Időkorlát (a továbbiakban: „RPO”)

A „Georeplikáció Link” egy olyan programozható objektum, amely egy konkrét Elsődleges és a Másodlagos közötti kapcsolatot mutatja meg.

A „Georeplikáció Késés” az az időtartam, amely a tranzakció Elsődlegesen való vállalásának időpontjától a tranzakciós napló frissítése megőrzésének Másodlagos általi elismerésééig tart.

A „Replikáció Késés Ellenőrzése” a Georeplikáció Késés értékének megszerzésére vonatkozó programozott metódus egy konkrét Georeplikáció Link vonatkozásában.

A „Helyreállítási Időkorlát (RPO) az 5 másodpercet meg nem haladó Georeplikáció Késés.

Az „N” a Replikáció Késés Ellenőrzés száma egy adott Georeplikáció Link vonatkozásában egy adott órán belül.

Az „S” a Replikáció Késés Ellenőrzés eredmények késések szerint rendezett készlete, növekvő sorrendben egy adott Georeplikáció Link vonatkozásában egy adott órán belül.

A „Rangszám” az alábbi képletet használó legközelebbi rang módszerével meghatározott 99-ik percentilis:

Sorszámrang = (99 / 100) * N

A „P99 Replikáció Késés” az S Rangszámához tartozó érték.

A „Telepítési Órák” azon órák teljes összege, amelyek alatt egy Megfelelő Másodlagos működőképes volt egy adott Microsoft Azure előfizetés vonatkozásában egy számlázási hónap alatt.

A „Túlzott Késési Órák” azon egy egyórás időintervallumok teljes összege, amelyek alatt a Replikáció Késés Ellenőrzés eredménye olyan P99 Replikáció Késés, amely nagyobb vagy egyenlő az RPO-val egy adott Microsoft Azure előfizetés vonatkozásában egy számlázási hónap alatt. Ha egy adott egyórás időintervallumban a Replikáció Késés Ellenőrzések száma nulla, akkor erre az intervallumra a Túlzott Késési Órák száma 0.

A „Havi RPO Elérési Százalék” egy adott Adatbázis telepítés vonatkozásában a következő képlettel határozható meg:

100% - (Túlzott Késési Órák / Telepítési órák) *100

A következő Szolgáltatásszintek és Szolgáltatás-jóváírások vonatkoznak az aktív georeplikáció funkció Ügyfél általi használatára az SQL Adatbázis szolgáltatás Üzletileg Kritikus szolgáltatási szintjével:

Művelet RPO Havi RPO elérési százalék Szolgáltatás-jóváírás
GEOREPLIKÁCIÓ 5 másodperc < 100% A Megfelelő Másodlagos teljes havi költségének 10%-a

A Célul Kitűzött Helyreállítási Idő (a továbbiakban „RTO”)

A „Nem Tervezett Feladatátvétel” olyan művelet, amelyet az Ügyfél kezdeményez, amikor az Elsődleges nem elérhető, hogy egy Megfelelő Másodlagost engedélyezzen Elsődlegesként.

A „Helyreállítási Idő” a Nem Tervezett Feladatátvétel és a Másodlagos Elsődlegesként való eljárása között telik el.

A „Célul Kitűzött Helyreállítási Idő (RTO)” a leghosszabb engedélyezett Helyreállítási Időt jelenti, amely nem lehet több, mint 30 másodperc.

A „Nem megfelelő Nem Tervezett Feladatátvétel” az a Nem Tervezett Feladatátvétel, amely nem teljesül az RTO-n belül.

A „Havi RTO Elérési Százalék” egy adott Adatbázis üzembe helyezése esetén, egy számlázási hónapon belül egy adott előfizetés vonatkozásában a következő képlettel határozható meg:

(A Nem Tervezett Feladatátvételek teljes száma – a Nem megfelelő Nem Tervezett Feladatátvételek száma) / A Nem Tervezett Feladatátvételek teljes száma * 100

A következő Szolgáltatásszintek és Szolgáltatás-jóváírások vonatkoznak az aktív georeplikáció funkció Ügyfél általi használatára az SQL Adatbázis szolgáltatás Üzletileg Kritikus szolgáltatási szintjével:

Művelet RTO Havi RTO elérési százalék Szolgáltatás-jóváírás
ÖNÁLLÓ ADATBÁZIS NEM TERVEZETT FELADATÁTVITELE 30 másodperc < 100% A Megfelelő Másodlagos teljes havi költségének 100%-a

Korábbi verziók

1.4 Utolsó frissítés dátuma: 2019. július

1.3 Utolsó frissítés dátuma: 2019. július
Kibocsátási megjegyzések: Kiterjesztett SLA az RPO és az RTO garanciák beépítésére. Garanciák hozzáadása <95%-os rendelkezésre álláshoz.

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2019. május
Kibocsátási megjegyzések: Kiterjesztett SLA az SQL Adatbázis Üzletileg kritikus, Prémium és Rugalmas skálázás szintjeinek biztosítására. A Web és Üzleti szintekre való hivatkozás eltávolításra került, mivel azokat megszüntettük.

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2016. május
Kibocsátási megjegyzések: Átdolgozva 2016. 5. 1-én az Elastic Database általános elérhetőségére vonatkozó információk frissítése érdekében

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. május