Navigáció kihagyása

Microsoft Azure Minősítés

Program Szerződés

Jelen Program Szerződés („Szerződés”) a Microsoft Corporation („Microsoft,” „mi,” vagy “minket”) és Ön között jött létre, ha benyújtotta az ajánlatát („Ajánlat”) minősítés céljából egy olyan vállalat nevében, amelyet Ön képvisel („Vállalat,” „Ön,” vagy „Öné”). A jelen Szerződés állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek a Microsoft Azure Minősített Programban (a „Program”) való részvételére vonatkoznak. A „Microsoft Azure Minősített” megjelölés használatával vagy a Programban kínált előnyök egyéb igénybe vételével Ön vállalja és szavatolja, hogy jogosult a jelen Szerződés elfogadására a Vállalat nevében, és elfogadja, hogy annak feltételei kötelező erővel bírnak.

Program Előnyök

A Programban való résztvevőként az Ajánlata marketingje és promóciója során használhatja a „Microsoft Azure Minősített” megjelölést, ideértve a minősítési jelvények használatát, amelyeket időről időre elérhetővé teszünk (ideértve a „Microsoft Azure Minősített” jelvényt is) a Program részeként (együttesen: „Minősítési Megjelölések”). Emellett megjeleníthetjük az Ajánlatára vonatkozó információkat a „Microsoft Azure Minősített” galériánkban és ügyvezetői idézetet adhatunk meg, amely szerint Ön (módosítások nélkül) használhatja marketinganyagokban, amikor ismerteti a részvételét a Programban (együttesen: „Program Előnyök”). Értesítést küldhetünk Önnek további Program Előnyökről, amint azok elérhetővé válnak.

A Vállalat kötelezettségei

Bármely Ajánlathoz tartozó Előnyöket biztosító programban való részvételének a feltételei: (a) az Ajánlata átmegy a Microsoft által kért kezdeti tanúsítási teszten és minden további teszten, valamint megfelel a kompatibilitási kötelezettségeknek, (b) Ön betartja a jelen Szerződés feltételeit, és (c) Ön betartja a Microsoft Azure minősítéssel rendelkező útmutatókat, amelyeket elérhetővé teszünk az Ön számára („Útmutatók”). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Útmutatókat időről időre frissíthetjük, és Önnek be kell tartania az Útmutatók minden frissítését is. Amennyiben nem tartja be a jelen Szerződést vagy az Útmutatókat, az a Programban való részvételi jogosultságának megszüntetését eredményezheti.

Az Ajánlat kompatibilitása

Ön köteles az Ajánlatát szükség szerint frissíteni, annak biztosítása érdekében, hogy az kompatibilis bármely Azure szolgáltatás aktuális verziójával, amelyen az alapul vagy amellyel az egyébként kapcsolatban van. A Microsoft saját mérlegelési körében meghatározhatja a Microsoft Azure szolgáltatásokkal való kompatibilitásra vonatkozó minősítési teszteket, valamint szükség estén módosíthatja is ezen teszteket. Amennyiben arról értesítjük, hogy az Ön Ajánlata nem kompatibilis egy teszt legfrissebb változatával, Önnek két (2) hét áll rendelkezésére, hogy frissítse az Ajánlatát a teszt kompatibilitási követelményeinek való megfelelés érdekében. Amennyiben nem lesz kompatibilis az Ajánlata ezen kéthetes időszakon belül, az Ajánlatát eltávolítjuk a Programból és nem használhatja a tanúsító védjegyeket a továbbiakban az ilyen Ajánlattal kapcsolatban és nem keltheti azt a látszatot, hogy az Ajánlata egyébként részt vesz a Programban. Minden Ajánlatot újra kell minősíttetni, amelyet eltávolítottunk a Programból.

Licenc a tanúsító védjegyek vonatkozásában

Ha jóváhagyjuk az Ön Ajánlatának közzétételét az Azure Marketplace-en belül, akkor a Microsoft Azure Minősített Program részét képező ajánlati kategóriákhoz, amelyek a jóváhagyásunk napjától érvényesek, és amíg az Ön Ajánlata továbbra is elérhetővé válik a Marketplace-en, területi korlátozás nélküli, nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes licencet biztosítunk Önnek a tanúsító védjegyek használatához az Ön Ajánlatának marketingjével és promóciójával kapcsolatban, feltéve, hogy az ilyen használat megfelel az Önnek megadott Microsoft Azure minősítési útmutatóknak, amelyeket időről időre frissíthetünk. Fenntartunk minden, itt kifejezetten át nem engedett jogot. Ön (i) nem használhatja a tanúsító védjegyeket olyan módon, amely zavart okozhat a tanúsító védjegyek tulajdonjogával kapcsolatban, illetve azt illetően, hogy az Ön ajánlata Microsoft termék-e; (ii) nem tehet vagy mondhat semmit, amely a jelen Megállapodás szándékán túli bármilyen Microsoft társulásra, támogatásra, beleegyezésre vagy jóváhagyásra utal; (iii) nem használhatja olyan módon a tanúsító védjegyeket, amely azt a látszatot kelti, hogy az Ön által kínált más termékeket vagy szolgáltatásokat is jóváhagyta vagy tanúsította a Microsoft az Azure vonatkozásában; (iv) nem regisztrálhat, fogadhat el vagy használhat semmilyen nevet, védjegyet, doménnevet vagy egyéb megjelölést, amely tartalmazza vagy megsérti a tanúsító védjegyeket a Microsoft védjegyeket a tanúsító védjegyekben; (v) nem használhatja a tanúsító védjegyeket oly módon, amely károsíthatja hírnevünket vagy üzleti kapcsolatainkat a tanúsító védjegyek tekintetében; vagy (vi) nem változtathatja meg, animálhatja vagy torzíthatja el a tanúsító védjegyeket, illetve azokat nem kombinálhatja más jelzésekkel, szavakkal, képekkel vagy tervekkel.

A Minősítési Megjelölések védelme

Amennyiben védjegyet tartalmazó láblécet használ az anyagaiban, hogy tájékoztatást adjon a saját védjegyeiről vagy más harmadik fél védjegyeiről, a következő szöveget fel kell tüntetnie a védjegy láblécben: „Minden egyéb védjegy a megfelelő jogosultjának tulajdonát képezi.” A Microsoft a Tanúsító Védjegyek és a kapcsolódó goodwill egyedüli tulajdonosa, és kizárólagos kedvezményezettje a Minősítési Megjelölések Ön általi használatához kapcsolódó goodwillnek. A Minősítési Megjelölések használatával Ön nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy részesedést a Minősítési Megjelölések vonatkozásában. Ön ezennel átruház és át fog ruházni minden jogot, amit a Minősítési Megjelölésekben szerez azok jelen Szerződés alapján történő használata eredményeként, a kapcsolódó goodwillel együtt. Ön a mi költségünkön köteles az elvárható segítséget nyújtani számunkra a Minősítési Megjelölések védelme során. Saját belátásunk szerint fogjuk megállapítani, hogy szükséges-e jogi lépéseket tenni a Minősítési Megjelölésekkel kapcsolatos jogaink érvényesítése vagy védelme érdekében, és a Minősítési Megjelölésekkel kapcsolatos minden jogi lépést az ellenőrzésünk alatt tartunk.

A vállalati név és logó használatára vonatkozó engedély

Ön ezennel engedélyt ad a Microsoft részére a neve és a logója, valamint a minősítési eljárás során megadott bármely minősített Ajánlattal kapcsolatos kép megjelenítésére (együttesen: „Vállalati Védjegyek”), területi korlátozás nélkül és ingyenes alapon, az Ajánlata marketingjével és promóciójával kapcsolatban, valamint a Program marketingjével és promóciójával kapcsolatban. Ön szavatolja, hogy Ön a Vállalati Védjegyek tulajdonosa és/vagy felhatalmazott licencadója. A felek között a Vállalati Védjegyekkel kapcsolatos goodwill az Ön javát szolgálja. Szükség szerint átformálhatjuk vagy átméretezhetjük a Vállalati Védjegyeket azok általános megjelenésének módosítása nélkül. Ön bármikor értesíthet minket, ha úgy gondolja, hogy nem megfelelően használjuk a Vállalati Védjegyeket, és amely használatot mi észszerű időn belül korrigálni fogunk.

A SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSAI

A PROGRAM AJÁNLAT AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” ALKALMAZÁSHOZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT, ANNAK „MINDEN HIBÁJÁVAL” EGYÜTT ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT”. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KIZÁRUNK MINDEN BENNE FOGLALT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY FELTÉTELT A PROGRAMMAL ÉS A MICROSOFT AZURE SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN EGYIK FÉL SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK TELJESÍTÉSÉBŐL EREDŐ, ILLETVE AZOKHOZ BÁRMILYEN TEKINTETBEN KAPCSOLÓDÓ KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, KÜLÖNÖS VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ADATOK, BEVÉTELEK ÉS/VAGY HASZON ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT). A JELEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁS AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK JOGALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYES MARAD, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A FELEKET TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉTŐL, HOGY AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK ELVÁRHATÓ MÓDON ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK-E, TOVÁBBÁ ARRA IS, HOGY A FELELŐSSÉGKIZÁRÁS ALKALMAZÁSA MIATT BÁRMELY JOGORVOSLAT BE TUDJA-E TÖLTENI ALAPVETŐ RENDELTETÉSÉT. A JELEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁS NEM VONATKOZIK A MÁSIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE, ILLETVE A CSALÁSBÓL VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZON-, ADAT-, ÜZLETI LEHETŐSÉG- VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉRE.

Tartam

Jelen Szerződés az Ön általi elfogadással lép hatályba. Bármelyik fél bármikor felmondhatja a jelen Szerződést, bármely egyes Ajánlat vagy az összes Ajánlata vonatkozásában, bármely indokkal vagy indokolás nélkül. A 6. szakasz (Felelősség korlátozásai) és a 8. szakasz (Vegyes rendelkezések) a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

Vegyes rendelkezések

(a) Kapcsolattartói információ. A jelen Szerződéssel kapcsolatos, Microsoftnak szóló minden értesítést az Azure Minősítési program asztalra kell továbbítani az Azurecertred@microsoft.com címre.

(b) Az információk közzététele. A Microsoft a jelen Szerződés adminisztrációjához szükséges mértékben közölheti az Ön elérhetőségeit, a Microsoft leányvállalatok és a jelen Szerződés adminisztrációját elősegítő más felek útján.

(c) Joghatóság és irányadó jog. Jelen Szerződésre az Amerikai Egyesült Államok Washington államának jogszabályai az irányadók, a kollíziós jogszabályok kivételével. A jelen Szerződéssel kapcsolatos minden igény kizárólag a Washington állambeli King megye bíróságai előtt érvényesíthetők, ha nincs szövetségi hatáskörbe tartozó ügy, amely esetben a King megyében található Washington állami bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. A felek megállapodnak, hogy nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről.

(d) Költségek. Mindegyik fél kizárólag maga felel azon kiadásokért és költségekért, amelyek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban merültek fel.

(e) Joglemondás és részleges érvénytelenség. Bármelyik fél részéről bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának késedelme vagy elmulasztása nem jelenti az adott vagy bármely egyéb jogról vagy jogorvoslatról való lemondását. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését az illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, a többi rendelkezése teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

(f) Átruházás. A jelen Szerződés, illetve az abból eredő jogok vagy kötelezettségek Vállalat általi átruházásához a Microsoft előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

(g) A Felek kapcsolata. Sem a jelen Szerződés, sem az abban foglalt feltételek nem hoznak létre partnerséget, közös vállalkozást, munkaviszonyt, és nem biztosítanak franchise jogokat.

(h) A Szerződés kizárólagossága. A jelen Szerződés (ideértve az útmutatókat is) alkotja a felek között létrejött teljes megállapodást a Szerződés tárgya vonatkozásában, amely hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megállapodást és közlést.