Ugrás a tartalomra

MICROSOFT AZURE PÉNTEKI KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK – 2022. MÁRCIUS–ÁPRILIS

HIVATALOS SZABÁLYOK

1. SZPONZOR

A Microsoft Azure pénteki kvíz nyereményjáték – 2022. március–április (a továbbiakban „Nyereményjáték”) működtetésére a jelen Hivatalos Szabályok (a továbbiakban „Szabályok”) az irányadók. A Nyereményjáték szponzora a Microsoft Corporation, címe: One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA (a továbbiakban „Szponzor”).

2. Fogalommeghatározások

A jelen Szabályokban a „Microsoft”, a „mi” és ezek ragozott alakjai és implicit formái a Szponzort, az „Ön” és annak ragozott alakjai pedig a Nyereményjáték résztvevőjét, illetve a Nyereményjátékba benevező olyan személy szülőjét/törvényes gondviselőjét jelenti, aki még nem töltötte be a nagykorúság korhatárát, és így hivatalos lakhelyén nem tud szerződéses kötelezettséget vállalni. Azzal, hogy benevez a Nyereményjátékba, Ön (vagy ha Ön nem számít nagykorúnak a hivatalos lakhelyén, akkor az Ön szülője/törvényes gondviselője) magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályokat.

3. NEVEZÉSI IDŐSZAK

A Nyereményjáték 2022. március 4-én, csendes-óceáni idő szerint 8:01-kor kezdődik, és 2022. április 2-án, csendes-óceáni idő szerint 23:59-kor ér véget (a továbbiakban „Nevezési Időszak”).

4. JOGOSULTSÁG

Ön csak akkor nevezhet be a Nyereményjátékba, ha hivatalos lakhelye az USA ötven (50) államának (a District of Columbiát is ideértve) valamelyikében van, Ön pedig betöltötte tizennyolcadik (18.) életévét. Ha Ön betöltötte a tizennyolcadik (18.) életévét, de hivatalos lakhelyén még nem érte el a nagykorúság korhatárát, akkor rendelkeznie kell szülőjének/törvényes gondviselőjének hozzájárulásával.

A Microsoft Corporation vállalatnak, a Microsoft Corporation leányvállalatainak, társvállalatainak és reklámügynökségeinek az alkalmazottjai és igazgatói, valamint a Nyereményjátékban érintett Felek, továbbá a jelen promóció végrehajtásában vagy adminisztrálásában részt vevő személyek és az eddig felsoroltak családtagjai (szülei, gyermekei, testvérei, házastársai/élettársai, illetve a velük egy háztartásban élő személyek) nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékban. A Nyereményjáték nem érvényes Kubában, Iránban, Észak-Koreában, Szudánban, Szíriában és a Krími területen, továbbá ott, ahol egyébként törvény tiltja.

5. A BENEVEZÉS MÓDJA

Vásárolni nem kell.

Egy (1) nevezést kap, ha ellátogat a Nyereményjáték https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday webhelyére, és teljesíti az összes regisztrációs követelményt, egy rövid kvíz elvégzését is ideértve. Ahhoz, hogy nevezést kapjon, helyesen kell megválaszolnia öt (5) kérdést. Csak egy (1) alkalommal lesz lehetősége elvégezni a kvízt, ekkor kell sikeresnek lennie.

Egy személy összesen egy (1) alkalommal nevezhet. Ha több/különböző fiók, személyazonosság, regisztráció, bejelentkezés vagy bármilyen egyéb módszer használatával a megadottnál több alkalommal kísérel meg nevezni, azzal semmissé teszi nevezéseit, és kizárhatjuk a játékból. A részvétel érdekében tilos bármilyen automatizált rendszert használni.

Nem vállalunk felelősséget a többszöri, az elveszett, az elkésett és a nem teljes nevezésekért. Vita esetén úgy tekintendő, hogy a nevezéseket az e-mail-cím, a közösségimédia-fiók vagy a nevezéshez használt más módszer „hivatalos fióktulajdonosa” küldte be. A „hivatalos fióktulajdonos” az a természetes személy, akit egy internet- vagy online szolgáltató vagy e-mail-címek hozzárendelésért felelős más szervezet e-mail-címhez rendelt hozzá.

6. A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTESÍTÉSE

Ha megerősítést nyer a jogosultságuk, a potenciális nyerteseket a Microsoft vagy annak megbízottja választja ki valamikor a Nevezési Időszakot követő hét (7) nap során véletlenszerű sorsolással a kapott összes jogosult, érvényes nevezés közül.

A nyertesek a nevezés során megadott kapcsolattartási adataikon keresztül a sorsolást követő hét (7) napon belül értesítést kapnak. Az értesítés a díj igénylésére vonatkozó utasításokat is tartalmaz, többek között az igény benyújtásának határidejét. Ha a kiválasztott nyertes nem érhető el, nem jogosult, nem jelentkezik a díjért, vagy nem küld vissza valamilyen szükséges űrlapot, akkor a kiválasztott nyertes elveszti a díját, és – ha van rá idő – másik, alternatív nyertes kiválasztására kerül sor. Ha Ön potenciális nyertes, betöltötte a tizennyolcadik (18.) életévét, de hivatalos lakhelyén még nem érte el a nagykorúság korhatárát, akkor szükség lehet arra, hogy az összes szükséges űrlapot a szülője/törvényes gondviselője írja alá az Ön nevében. Csak három (3) alternatív nyertes kiválasztására kerül sor; azokat a díjakat, amelyekért így sem jelentkeznek, nem adjuk ki.

7. DÍJAK

A következő díjak átadására kerül sor:

Tíz (10) nagydíj. A nagydíjak nyertesei a következő tételekből álló díjcsomagot kapnak:

Microsoft Azure márkajelű Rocketbook Fusion jegyzetfüzet. Hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) $35 USD.

Microsoft Azure márkajelű, vezeték nélküli töltő. Hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) $35 USD.

Microsoft Azure márkajelű bögre. Hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) $25 USD.

Private Eyes Ultimate adatvédelmi csomag. Hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) $9 USD.

Microsoft Azure és Azure Friday matricacsomag. Hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) $3 USD.

A csomag hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) összesen $107 USD.

Az elektronikus díjak ARV értéke a fogyasztói piac áringadozásainak megfelelően változhat, többek között az ARV jelen Hivatalos Szabályok céljából történő megállapításának dátuma és a díj átadásának vagy beváltásának dátuma között eltelt idő alapján. A díj értékét úgy állapítjuk meg, hogy az a díjátadás időpontjában a reális piaci érték legyen.

Az összes díj hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (Approximate Retail Value – a továbbiakban „ARV”) összesen: $1070 USD

A Nevezési Időszakban egy személynek csak egy (1) díjat adunk át. Legfeljebb a megadott számú díj átadására kerül sor. Nem megengedett a díj helyettesítése, átruházása vagy engedményezése, azzal a kivétellel, hogy a Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy egy díjat egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű díjjal helyettesítsen, amennyiben a felajánlott díj nem érhető el. Eltekintve az alkalmazandó korlátozott gyártói szavatosságtól és az Ön számra a helyi jogszabályok által esetleg biztosított jogoktól, a díjak átadására „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, legyen az kifejezett vagy vélelmezett (ideértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó bármilyen vélelmezett szavatosságot is), kerül sor; a minőségből és a teljesítményből származó teljes kockázatot Ön vállalja, és amennyiben a díj hibásnak bizonyul, minden szükséges szervizelés és javítás teljes költsége Önt terheli. A Microsoft korlátozott szavatosságra vonatkozó feltételei a https://support.microsoft.com/warranty webhelyen találhatók, a konkrétan az USA-ra vonatkozó szavatosság pedig itt olvasható. A díjak kiküldésére a nyertesek kiválasztását követő huszonnyolc (28) napon belül kerül sor. Előfordulhat, hogy a nyerteseknek a nyerteseknek szóló értesítésben meghatározott határidőig nyereményigénylő és/vagy adózási űrlapot (a továbbiakban „Űrlapok”) kell kitölteniük és visszaküldeniük. A díj után fizetendő adó, ha van, megfizetése egyedül a nyertes felelőssége, akinek azt tanácsoljuk, hogy a díjelfogadás adóvonzatainak tekintetében vegye igénybe egy független tanácsadó szolgáltatását. Azzal, hogy elfogadja a díjat, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft ehhez a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan, Önnek adott bármilyen fizetség vagy ellenszolgáltatás nélkül használhassa az Ön nevezését, nevét, képét és város szintű lakhelyét online és nyomtatott anyagokban, illetve bármilyen más adathordozón, kivéve a jogszabályok által tiltott esetekben.

8. ESÉLY

A nyerés esélye a részvételre jogosult személyektől beérkezett érvényes nevezések számától függ.

9. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, MENTESÍTÉS A FELELŐSSÉG ALÓL

Amennyiben a jogszabályok megengedik, azzal, hogy benevez a Nyereményjátékba, Ön vállalja, hogy a Microsoftot, annak anyavállalatait, üzleti partnereit, leányvállalatait, társvállalatait, alkalmazottjait és megbízottjait mentesíti bármilyen és minden olyan felelősség alól, illetve megvédi bármilyen olyan sérüléstől, veszteségtől vagy kártól, amely a Nyereményjátékkal vagy bármilyen megnyert díjjal kapcsolatban merül fel.

Minden helyi jogszabály alkalmazandó. A Microsoft döntései jogerősek és kötelező érvényűek.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármilyen okból leállítsuk, módosítsuk vagy felfüggesszük. Az okok közé tartozik a csalás, a technológiai hiba, a katasztrófa, a háború és bármilyen egyéb előre nem látható vagy nem várt olyan esemény, amely befolyásolja a Nyereményjáték feddhetetlenségét, függetlenül attól, hogy az ok emberi vagy műszaki tényezőre vezethető‑e vissza. Ha nem állítható helyre a Nyereményjáték feddhetetlensége, akkor a nyerteseket azok közül a részvételre jogosult személyek közül választhatjuk ki, akik érvényes nevezése még azt megelőzően érkezett be, hogy le kellett állítanunk, módosítanunk kellett, vagy fel kellett függesztenünk a Nyereményjátékot.

Ha alapos okunk van feltételezni, hogy Ön csalással, hekkeléssel, robot vagy más automatizált program létrehozásával, illetve bármilyen módon elkövetett csalárd tevékenységgel veszélyeztette a Nyereményjáték feddhetetlenségét vagy helyénvaló működtetését, vagy ha Ön ezek valamelyikét megkísérelte, akkor a jog teljes szigorával léphetünk fel Ön ellen, és eltilthatjuk a Microsoft jövőbeli promócióiban való részvételtől.

10. AZ ÖN NEVEZÉSÉNEK FELHASZNÁLÁSA

A Nyereményjátékba történő benevezése során megadott személyes adatait a Microsoft és/vagy annak megbízottjai és a Microsoft nevében eljáró díjkezelők kizárólag a Nyereményjáték adminisztrálására és működtetésére használják, a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

11. IRÁNYADÓ JOG

Erre a Nyereményjátékra az Amerikai Egyesült Államok Washington államának jogszabályai az irányadók, és Ön a Nyereményjátékból eredő mindennemű jogvita rendezését illetően aláveti magát Washington állam bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

12. A NYERTESEK LISTÁJA

Ha listát szeretne kapni az összes olyan nyertesről, aki legalább $25 USD értékű díjat kapott, 2022. április 2-től számított harminc (30) napon belül küldjön e-mailt az azuredeveloper@microsoft.com címre, a tárgysorba a következőt írva: „Azure Friday Quiz Sweepstakes winners” (Az Azure pénteki kvíz nyereményjáték nyertesei).