Navigáció kihagyása

A Microsoft Azure Active Directory Alkalmazásgaléria Feltételei és Kikötései

Utolsó frissítés dátuma: 2017. március

Köszönjük érdeklődését aziránt, hogy alkalmazását (a továbbiakban: „**Alkalmazás**”) a Microsoft Azure Active Directory Alkalmazásgalériában (a továbbiakban: „**Galéria**”) szerepeltesse! A Galéria Feltételei és Kikötései (a továbbiakban: „**Feltételek**”) leírják az Ön és a Microsoft Corporation (a továbbiakban: „**Microsoft**”, illetve a többes szám első személyű nyelvtani alakok) között fennálló kapcsolatot, és irányadónak tekintendők az Alkalmazásnak a Galériában való szerepeltetését illetően. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE KÜLDJE BE AZ ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBA. HA BEKÜLDI AZ ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBA, MAGÁRA VAGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT JOGI SZEMÉLYRE (A TOVÁBBIAKBAN: „**ÖN**”, ILLETVE AZ EGYES SZÁM HARMADIK SZEMÉLYŰ NYELVTANI ALAKOK) NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰKÉNT FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

**FONTOS MEGJEGYZÉS:** A Microsoft Piactér Közzétételi Szerződése NEM vonatkozik a Galériára, és NEM irányadó az Alkalmazás Galériában való szerepeltetésére. A jelen Feltételek alkotják az Ön és a Microsoft között az Alkalmazás és a Galéria tárgyában kötött teljes megállapodást. A Microsoft időről időre frissítheti ezeket a Feltételeket. Azzal, hogy továbbra is szerepelteti az Alkalmazást a Galériában, magára nézve kötelező erejűként fogadja el az aktuális Feltételeket.

  1. **A Galéria leírása, a Microsoft jogai**: A Galéria egy marketinges platform, amely harmadik felek olyan felhőalapú, több-bérlős SaaS üzleti alkalmazásaira mutató hivatkozásokat jelenít meg, amelyek támogatják az Azure Active Directory megoldással való egyszeri bejelentkezést. A Galériában szerepelő Alkalmazásnak egy integrálási módot kell alkalmaznia, és integrálnia kell az Azure Active Directory megoldást az aktuális követelményeinknek és utasításainknak megfelelően. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy a saját döntése alapján elfogadja vagy visszautasítsa a beküldött Alkalmazást, valamint hogy meghatározza az Alkalmazás Galériában való bemutatásának, hirdetésének vagy megjelenítésének módját.
  2. **Az Alkalmazás beküldésének folyamata**: Az Alkalmazás beküldéséhez elbírálásra kövesse az erre vonatkozó aktuális irányelveket.
  3. **Az Ön jegyei és emblémái**: Ha az Alkalmazást a Galériában szerepeltetjük, nem kizárólagos, jogdíjmentes, személyes licencet ad a beküldött védjegyei és emblémái (a továbbiakban: „**Jegyek**”) megjelenítésére az Alkalmazásnak a Galériában való megjelenítésével és hirdetésével kapcsolatban. Kijelenti, hogy Ön a tulajdonosa vagy meghatalmazott licencbe adója a Jegyeknek, és a Jegyekhez kapcsolódó goodwill a licencbe adó javára szolgál. Szükség szerint átformálhatjuk vagy átméretezhetjük a Jegyeket azok általános megjelenésének módosítása nélkül. Ha meg szeretné változtatni a Jegyek használatának módját a Galériában, értesíthet minket, és mi észszerű időn belül végrehajtjuk a kért módosítást.
  4. **Az ügyfeleivel való kapcsolata**: Ön felelős az Alkalmazás licenceléséért és biztosításáért minden olyan potenciális ügyfélnek, aki a Galériából jut el a webhelyére (a továbbiakban: „**az Ön Ügyfele**”). Minden ilyen licenc és jogbiztosítás Ön és az Ön Ügyfele között zajlik, és nem hoz létre semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a Microsoft részére. Tudomásul veszi, hogy nem közvetlenül a Microsoft biztosítja vagy értékesítési az Alkalmazást az Ön Ügyfelének. Ezenkívül tudomásul veszi, hogy a Microsoft nem biztosít semmilyen támogatást az Ön Ügyfelének.
  5. **Megszűnés**: A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármilyen ok miatt vagy akár ok nélkül, bármikor eltávolítsa az Alkalmazást a Galériából. A Microsoft ezenkívül fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül és bármilyen ok miatt vagy akár ok nélkül, bármikor módosítsa, frissítse vagy megszüntesse a Galériát. Ha törölni szeretné az Alkalmazást a Galériából, küldjön egy e-mailt ide: waadpartners@microsoft.com. Miután megkaptuk a kérést, észszerű időn belül eltávolítjuk az Alkalmazást a Galériából.
  6. **Felelősség kizárása**: A Galériát az „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” és„ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” biztosítjuk. Az Alkalmazást a saját felelősségére szerepelteti a Galériában. A MICROSOFT KIZÁR MINDEN, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY ABBÓL ERED, HOGY AZ ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBAN SZEREPELTETI, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT, HACSAK NINCS ERRE VONATKOZÓAN ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ ÍRÁSOS RENDELKEZÉS. BIZONYOS ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA ILYEN TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE VAGY EGYIKE SEM VONATKOZIK ÖNRE. A jelen F részben leírt felelősségkizárások és korlátozások kizárólag az Alkalmazásnak a Galériában való szerepeltetésével kapcsolatban vonatkoznak Önre. A jelen Feltételek nem vonatkoznak bármely Azure szolgáltatás használatára Azure-ügyfélként, ha fennáll ez az eset.
  7. **Vegyes rendelkezések**: A jelen Feltételekkel kapcsolatban Washington állam törvényei az irányadók, és a jelen Feltételekkel kapcsolatos vitákat a washingtoni King County szövetségi bíróságain kell rendezni. A felek tudomásuk veszik, hogy a jelen Feltételek nem kizárólagosak, és egyik félnek sem tilos hasonló vagy kompetitív tevékenységekben részt venni harmadik felekkel együtt. A jelen Feltételekből eredő jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül, kivéve a következő eseteket: (1) Ön egy társvállalatnak ruházza át a jogokat és kötelezettségeket; vagy ez (2) egy egyesülés, felvásárlás vagy az ön összes vagy gyakorlatilag összes eszközének értékesítése során megy végbe. A fentieknek megfelelően a jelen Feltételek a feleknek és engedélyezett jogutódaiknak és engedményeseiknek írnak elő kötelezettségeket és biztosítanak jogokat. Ettől kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a jelen Feltételek nem adnak át, ruháznak át vagy biztosítanak semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget semmilyen szoftverben vagy a felek egymásnak átadott anyagaiban.