A szolgáltatás-rendszergazda és a társ-rendszergazda módosítása szervezeti fiókkal bejelentkezve

A klasszikus Microsoft Azure-portálra kétféleképpen lehet bejelentkezni: egyéni felhasználóként Microsoft-fiókkal, szervezet alkalmazottjaként pedig szervezeti fiókkal. Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként módosítható a szolgáltatás-rendszergazdai és a társ-rendszergazdai funkció, ha e két módszer valamelyikével jelentkezik be.

Tekintsük át röviden a szolgáltatás-rendszergazdai és a társ-rendszergazdai funkcióval kapcsolatos főbb tudnivalókat:

  • A szolgáltatás-rendszergazda (Service Administrator) az Azure-előfizetések egyik tulajdonsága, amely egy olyan személyt jelöl, aki bejelentkezhet a fejlesztői portálra, és ott az adott előfizetésnek megfelelően fejlesztési tevékenységet végezhet (például szolgáltatásokat helyezhet üzembe, vagy új erőforrásokat hozhat létre). A fiók rendszergazdája rendszerint vásárol egy Azure-előfizetést, és a fejlesztőjére bízza a szolgáltatás felügyeletét, ezáltal lehetővé téve számára a fejlesztői portálra való bejelentkezést. A szolgáltatás-rendszergazda nem tekintheti meg az előfizetés számlázási adatait a számlázási portálon. A szolgáltatás-rendszergazda csak a számlázási portálon módosítható.
  • A társ-rendszergazda csak annyiban különbözik a szolgáltatás-rendszergazdától, hogy a fejlesztői portálról adható hozzá, és hogy egy adott előfizetéshez több társ-rendszergazda, de csak egy szolgáltatás-rendszergazda tartozhat. A szolgáltatás-rendszergazdához hasonlóan a társ-rendszergazda sem férhet hozzá a számlázási adatokhoz.

Az alábbiakban a szolgáltatás-rendszergazdai és a társ-rendszergazdai funkciót érintő változásokat ismertetjük. Az újdonságok egyike a szervezeti fiókkal való bejelentkezés az Azure szolgáltatásba:

Bejelentkezési módszer Microsoft-fiók hozzáadható társ-rendszergazdaként vagy szolgáltatás-rendszergazdaként? Egyazon szervezetben lévő szervezeti fiók hozzáadható társ-rendszergazdaként vagy szolgáltatás-rendszergazdaként? Más szervezetben lévő szervezeti fiók hozzáadható társ-rendszergazdaként vagy szolgáltatás-rendszergazdaként?
Microsoft-fiók Igen Nem Nem
Szervezeti fiók Igen Igen Nem
  • Ha Microsoft-fiókkal jelentkezik be, Microsoft-fiókot csak szolgáltatás-rendszergazdaként vagy társ-rendszergazdaként adhat hozzá. E biztonsági megoldás arra szolgál, hogy a nem szervezeti fiókok ne észlelhessék, hogy egy adott fiók (például bedecsanna@contoso.com) érvényes fiók-e.
  • Ha szervezeti fiókkal jelentkezik be, a szervezetéhez tartozó szervezeti fiókokat hozzáadhatja szolgáltatás-rendszergazdaként vagy társ-rendszergazdaként. Az abigel@contoso.com például hozzáadhatja a robi@contoso.com fiókot szolgáltatás-rendszergazdaként vagy társ-rendszergazdaként, a janos@notcontoso.com fiókot azonban nem. A szervezeti fiókkal bejelentkezett felhasználók a Microsoft-fiókkal rendelkező felhasználókat továbbra is hozzáadhatják szolgáltatás-rendszergazdaként vagy társ-rendszergazdaként.