SAP S/4HANA nagyméretű HANA-példányokon magas rendelkezésre állással és vészhelyreállítással

Ez a megoldásarchitektúra bemutatja, hogy egy felhasználói kérelem miként fut végig egy olyan SAP-rendszeren, amely a páratlan méretezhetőség és teljesítmény biztosításához nagy teljesítményű Azure-alapú virtuális gépekre és nagyméretű HANA-példányokon futó memóriabeli HANA-adatbázisra épül. Ez a megoldás rendszerfürtözést használ az adatbázis-teljesítmény javításához, HANA-rendszerreplikálást alkalmaz magas rendelkezésre álláshoz, és teljes vészhelyreállítási (DR) konfigurációt nyújt a folyamatos rendszerműködés garantálásához.

SAP S/4 HANA nas instâncias grandes do HANA com HA e DRA arquitetura desta solução ilustra a forma como o pedido de um utilizador flui por um ambiente SAP criado nas Máquinas Virtuais do Azure de alto desempenho e numa base de dados HANA de alto desempenho em execução nas instâncias grandes do HANA para assegurar desempenho e escalabilidade sem paralelo. Este sistema tira partido do clustering de SO para assegurar o desempenho da base de dados, elevada disponibilidade com o HANA System Replication e uma configuração completa de recuperação após desastre (DR) para garantir a disponibilidade do sistema.123456789

Ebben a példában egy helyszíni SAP-felhasználó végrehajt egy értékesítést egy Fiori-felületen, egy egyéni felületen vagy más felületen keresztül.

A példában az Azure-beli virtuális gépek nagy sebességű Azure ExpressRoute-átjárón keresztül érhetők el.

A kérelem egy magas rendelkezésre állású ABAP SAP Central Services (ASCS) rendszerbe fut be, majd Azure-beli virtuális gépeken futó alkalmazáskiszolgálókhoz továbbítódik, melyek SLA-ban garantált 99,95%-os üzemidőt nyújtanak.

A kérelem az alkalmazáskiszolgálótól a SAP HANA rendszerbe kerül, mely elsődleges, nagy példányos blade kiszolgálókon fut.

Az elsődleges és a másodlagos blade kiszolgálók fürtözve vannak 99,99%-os rendelkezésre állás biztosításához, az adatok replikációját pedig a HANA-rendszerreplikálás végzi szinkron módban (HSR) elsődlegestől másodlagos irányban, mely nulla helyreállítási időt szavatol.

A SAP HANA memóriabeli adatait a rendszer megőrzi nagy teljesítményű NFS-tárhelyen.

Az NFS-tárhely adatairól a rendszer időszakosan biztonsági mentést készít másodpercek alatt, a helyi tárolórendszer beépített tároló-pillanatképeinek használatával, mely az adatbázis teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja.

A másodlagos tárhelyen lévő állandó adatmennyiséget a rendszer replikálja egy dedikált vészhelyreállítási (DR) rendszerbe egy, a HANA-tárolóreplikálásra dedikált gerinchálózaton keresztül.

A DR oldalon lévő nagyméretű példány felhasználható nem éles módon költségmegtakarítási célból úgy, hogy mind a QA tárolót, mind a DR replikált kötetet csatlakoztatja (csak olvasható módban).

  1. 1 Ebben a példában egy helyszíni SAP-felhasználó végrehajt egy értékesítést egy Fiori-felületen, egy egyéni felületen vagy más felületen keresztül.
  2. 2 A példában az Azure-beli virtuális gépek nagy sebességű Azure ExpressRoute-átjárón keresztül érhetők el.
  3. 3 A kérelem egy magas rendelkezésre állású ABAP SAP Central Services (ASCS) rendszerbe fut be, majd Azure-beli virtuális gépeken futó alkalmazáskiszolgálókhoz továbbítódik, melyek SLA-ban garantált 99,95%-os üzemidőt nyújtanak.
  4. 4 A kérelem az alkalmazáskiszolgálótól a SAP HANA rendszerbe kerül, mely elsődleges, nagy példányos blade kiszolgálókon fut.
  5. 5 Az elsődleges és a másodlagos blade kiszolgálók fürtözve vannak 99,99%-os rendelkezésre állás biztosításához, az adatok replikációját pedig a HANA-rendszerreplikálás végzi szinkron módban (HSR) elsődlegestől másodlagos irányban, mely nulla helyreállítási időt szavatol.
  1. 6 A SAP HANA memóriabeli adatait a rendszer megőrzi nagy teljesítményű NFS-tárhelyen.
  2. 7 Az NFS-tárhely adatairól a rendszer időszakosan biztonsági mentést készít másodpercek alatt, a helyi tárolórendszer beépített tároló-pillanatképeinek használatával, mely az adatbázis teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja.
  3. 8 A másodlagos tárhelyen lévő állandó adatmennyiséget a rendszer replikálja egy dedikált vészhelyreállítási (DR) rendszerbe egy, a HANA-tárolóreplikálásra dedikált gerinchálózaton keresztül.
  4. 9 A DR oldalon lévő nagyméretű példány felhasználható nem éles módon költségmegtakarítási célból úgy, hogy mind a QA tárolót, mind a DR replikált kötetet csatlakoztatja (csak olvasható módban).

Implementálási segédlet

Termékek/Leírás Dokumentáció

SAP HANA az Azure-ban (nagyméretű példányok)

Az Azure-beli nagyméretű SAP HANA-példányok dedikált, blade típusú kiszolgálókon futnak egy Microsoft Azure-adatközpontban. Az adatközpont az adatbázis-kiszolgálótól függ.

NFS-tár Azure-beli nagyméretű HANA-példányokhoz

Az Azure nagy teljesítményű NFS-tárolórendszere egyedi képességeket kínál pillanatképes biztonsági mentésre és másodlagos tárolórendszerbe való replikálásra. Emellett a nagyméretű HANA-példányok a felhő-infrastrukturális megoldások között egyedülálló módon tárkötet-titkosítást nyújtanak.

Virtuális gépek

Az Azure-beli SAP használatához az SAP számítási feladatokat hitelesített Azure-beli virtuális gépeken kell futtatnia. Az SAP követelménye legalább két vCPU egység és 6:1-es memória-vCPU arány.

Premium Storage

A Microsoft Azure Premium Storage nagyobb átviteli sebességet nyújt, és biztosítja az I/O-késések kisebb változékonyságát. A Premium Storage a jobb teljesítmény érdekében SSD lemezt használ az Azure Storage-csomópontokon, illetve olyan olvasási gyorsítótárat alkalmaz, amelyet egy Azure számítási csomópont helyi SSD-je támogat.

ExpressRoute (előtérbeli)

Az előtérben (lásd a diagramot) használt Azure ExpressRoute biztonságos, nagy sávszélességű csatlakozást nyújt, mellyel megbízható kapcsolatot tud létesíteni a saját hálózata és a Microsoft Azure-hálózat között.

ExpressRoute (háttérrendszer)

A háttérrendszerként használt (lásd a diagramot) Azure ExpressRoute segítségével összekötheti az Azure-adatközpontban található Azure-összetevőket és az Azure-beli SAP HANA- (nagyméretű példányos) rendszereket. Az Azure-beli (nagyméretű példányos) SAP HANA-szolgáltatás ára az ExpressRoute háttérrendszer költségeit is tartalmazza.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

SAP NetWeaver no SQL ServerEsta solução de aplicação do NetWeaver no SQL Server ilustra como um pedido de utilizador flui através de um ambiente SAP criado no NetWeaver, através das Máquinas Virtuais do Azure para alojar aplicações SAP e uma base de dados do SQL Server. Este sistema tira partido do clustering do SO para alta disponibilidade, armazenamento premium para desempenho e escalabilidade de armazenamento mais rápidos, capacidade de replicação do SQL Server AlwaysOn e configuração completa de recuperação após desastre (DR) para 99,95% de disponibilidade do sistema.123456789

SAP NetWeaver az SQL Server szolgáltatásban

Ez az SQL Server-alkalmazási megoldásban működő NetWeaver szemlélteti, hogy egy felhasználó kérelme hogyan halad át a NetWeaverre épülő SAP-környezeten, az Azure Virtual Machines szolgáltatást használva az SAP-alkalmazások és egy SQL Server-adatbázis üzemeltetéséhez. A rendszer a magas rendelkezésre állás érdekében operációsrendszer-fürtözést, a tárolási teljesítmény növeléséhez és a méretezhetőség érdekében a Premium Storage szolgáltatást, a replikációhoz az SQL Server AlwaysOn képességét, a rendszer 99,95%-os rendelkezésre állásának biztosításához pedig teljes vészhelyreállítási konfigurációt használ.