SAP NetWeaver az SQL Server szolgáltatásban

Ez az SQL Server-alkalmazási megoldásban működő NetWeaver szemlélteti, hogy egy felhasználó kérelme hogyan halad át a NetWeaverre épülő SAP-környezeten, az Azure Virtual Machines szolgáltatást használva az SAP-alkalmazások és egy SQL Server-adatbázis üzemeltetéséhez. A rendszer a magas rendelkezésre állás érdekében operációsrendszer-fürtözést, a tárolási teljesítmény növeléséhez és a méretezhetőség érdekében a Premium Storage szolgáltatást, a replikációhoz az SQL Server AlwaysOn képességét, a rendszer 99,95%-os rendelkezésre állásának biztosításához pedig teljes vészhelyreállítási konfigurációt használ.

SAP NetWeaver en SQL ServerLa solución NetWeaver en SQL Server muestra cómo fluye una solicitud de usuario en un entorno SAP basado en NetWeaver utilizando Azure Virtual Machines para hospedar aplicaciones SAP y una base de datos de SQL Server. Este sistema aprovecha la agrupación en clústeres a nivel de sistema operativo para lograr alta disponibilidad, Premium Storage para obtener almacenamiento con mayor rendimiento y escalabilidad, la funcionalidad SQL Server AlwaysOn para replicación y una configuración completa de recuperación ante desastres para lograr una disponibilidad del sistema del 99,95 %.123456789

A SAP alkalmazás felhasználója a helyszíni Active Directoryval szinkronizált Azure Active Directory használatával végez hitelesítést az egyszeres bejelentkezéshez megadott hitelesítő adatokkal a helyszínről a SAP-környezetbe az Azure-ban.

Az Azure nagysebességű ExpressRoute-átjárója biztonságosan köti össze a helyszíni hálózatot az Azure-beli virtuális gépekkel és más erőforrásokkal.

Az értékesítési rendelési kérelem egy magas rendelkezésre állású SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) rendszerbe fut be, majd az Azure Virtual Machines szolgáltatás egy Azure-beli virtuális gépen működő kibővíthető fájlkiszolgálóján futó SAP-alkalmazáskiszolgálókhoz továbbítódik

A kérés az SAP-alkalmazáskiszolgálóról az SQL Server szolgáltatásba kerül, mely egy elsődleges nagy teljesítményű Azure-beli virtuális gépen fut.

Az elsődleges (aktív) és a másodlagos (készenléti) kiszolgálók SAP-minősítéssel rendelkező virtuális gépeken futnak, az operációs rendszer szintjén fürtözve a 99,95%-os rendelkezésre állás biztosításához. Az adatok az elsődleges kiszolgálóról a másodlagosra való replikációját az SQL Server AlwaysOn megoldás kezeli szinkron üzemmódban, ezzel nulla értékű helyreállítási időkorlátot téve lehetővé.

Az SQL Server-kiszolgáló adatait a rendszer megőrzi a nagy teljesítményű Azure Premium Storage szolgáltatásban.

Az SQL Server-kiszolgáló adatait a rendszer egy másik Azure-régióban található vészhelyreállítási virtuális gépre replikálja az Azure nagysebességű gerinchálózatán keresztül az SQL Server AlwaysOn-replikációjával aszinkron üzemmódban. A vészhelyreállítási virtuális gép a költségmegtakarítás érdekében kisebb lehet, mint az éles virtuális gép.

A vészhelyreállítási régióban lévő virtuális gépek használhatók nem éles munkához költségmegtakarítási célból.

A vészhelyreállítási oldalon lévő, ASCS szolgáltatással rendelkező SAP-alkalmazáskiszolgáló költségmegtakarítási célból lehet készenléti leállított üzemmódban, és azt szükség esetén el lehet indítani.

  1. 1 A SAP alkalmazás felhasználója a helyszíni Active Directoryval szinkronizált Azure Active Directory használatával végez hitelesítést az egyszeres bejelentkezéshez megadott hitelesítő adatokkal a helyszínről a SAP-környezetbe az Azure-ban.
  2. 2 Az Azure nagysebességű ExpressRoute-átjárója biztonságosan köti össze a helyszíni hálózatot az Azure-beli virtuális gépekkel és más erőforrásokkal.
  3. 3 Az értékesítési rendelési kérelem egy magas rendelkezésre állású SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) rendszerbe fut be, majd az Azure Virtual Machines szolgáltatás egy Azure-beli virtuális gépen működő kibővíthető fájlkiszolgálóján futó SAP-alkalmazáskiszolgálókhoz továbbítódik
  4. 4 A kérés az SAP-alkalmazáskiszolgálóról az SQL Server szolgáltatásba kerül, mely egy elsődleges nagy teljesítményű Azure-beli virtuális gépen fut.
  5. 5 Az elsődleges (aktív) és a másodlagos (készenléti) kiszolgálók SAP-minősítéssel rendelkező virtuális gépeken futnak, az operációs rendszer szintjén fürtözve a 99,95%-os rendelkezésre állás biztosításához. Az adatok az elsődleges kiszolgálóról a másodlagosra való replikációját az SQL Server AlwaysOn megoldás kezeli szinkron üzemmódban, ezzel nulla értékű helyreállítási időkorlátot téve lehetővé.
  1. 6 Az SQL Server-kiszolgáló adatait a rendszer megőrzi a nagy teljesítményű Azure Premium Storage szolgáltatásban.
  2. 7 Az SQL Server-kiszolgáló adatait a rendszer egy másik Azure-régióban található vészhelyreállítási virtuális gépre replikálja az Azure nagysebességű gerinchálózatán keresztül az SQL Server AlwaysOn-replikációjával aszinkron üzemmódban. A vészhelyreállítási virtuális gép a költségmegtakarítás érdekében kisebb lehet, mint az éles virtuális gép.
  3. 8 A vészhelyreállítási régióban lévő virtuális gépek használhatók nem éles munkához költségmegtakarítási célból.
  4. 9 A vészhelyreállítási oldalon lévő, ASCS szolgáltatással rendelkező SAP-alkalmazáskiszolgáló költségmegtakarítási célból lehet készenléti leállított üzemmódban, és azt szükség esetén el lehet indítani.

Implementálási segédlet

Termékek/Leírás Dokumentáció

Virtual Machines

A Virtual Machines szolgáltatás SAP-alkalmazáskiszolgálókhoz való használatával kapcsolatos tudnivalók.

Premium Storage

A Microsoft Azure Premium Storage nagyobb átviteli sebességet nyújt, és biztosítja az I/O-késések kisebb változékonyságát. A Premium Storage a jobb teljesítmény érdekében az Azure-beli tárolócsomópontokon található tartós állapotú meghajtókat (SSD-ket), illetve olyan olvasási gyorsítótárat használ, amelyet valamelyik Azure-beli számítási csomópont helyi SSD-je támogat.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

SAP S/4HANA en instancias grandes de HANA con alta disponibilidad y recuperación ante desastresLa arquitectura de esta solución muestra el flujo de una solicitud de usuario en un entorno SAP basado en instancias de Azure Virtual Machines de alto rendimiento y una base de datos HANA en memoria que se ejecuta en instancias grandes de HANA para ofrecer una escalabilidad y un rendimiento sin parangón. Este sistema aprovecha la agrupación en clústeres de sistema operativo para obtener rendimiento y alta disponibilidad de la base de datos usando replicación del sistema de HANA, así como una configuración de recuperación ante desastres completa para garantizar la disponibilidad del sistema.123456789

SAP S/4HANA nagyméretű HANA-példányokon magas rendelkezésre állással és vészhelyreállítással

Ez a megoldásarchitektúra bemutatja, hogy egy felhasználói kérelem miként fut végig egy olyan SAP-rendszeren, amely a páratlan méretezhetőség és teljesítmény biztosításához nagy teljesítményű Azure-alapú virtuális gépekre és nagyméretű HANA-példányokon futó memóriabeli HANA-adatbázisra épül. Ez a megoldás rendszerfürtözést használ az adatbázis-teljesítmény javításához, HANA-rendszerreplikálást alkalmaz magas rendelkezésre álláshoz, és teljes vészhelyreállítási (DR) konfigurációt nyújt a folyamatos rendszerműködés garantálásához.