Navigáció kihagyása

Kiskereskedelem és e-kereskedelem az Azure Database for MySQL használatával

Olyan biztonságos és skálázható e-kereskedelmi megoldásokat hozhat létre, amelyek megfelelnek mind az ügyfelek, mint a vállalat igényeinek. Testre szabott termékekkel és ajánlatokkal keresse fel ügyfeleit, dolgozza fel gyorsan és biztonságosan a tranzakciókat, és összpontosítson a teljesítésre és az ügyfélszolgálatra.

Azure Database for MySQL を使用した小売業と eコマース顧客とビジネスの両方の需要に応える、セキュアでスケーラブルな eコマース ソリューションを構築できます。個別化された商品や特典を通じて顧客を引きつけ、取引を迅速かつ安全に処理して、顧客満足と顧客サービスに注力できます。BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Azure Database for MySQL を使用したインテリジェント アプリ最先端の機械学習アルゴリズムや統合された視覚化ツールを使用して、高度な革新的アプリを開発し、アクションにつながる知見や分析を入手できます。

Intelligens alkalmazások az Azure Database for MySQL használatával

A legújabb gépi tanulási algoritmusokkal és az integrált vizualizációs eszközök használatával olyan kifinomult átalakító alkalmazásokat fejleszthet, melyek révén gyakorlatban alkalmazható információkhoz és elemzésekhez juthat.