Műveletek automatizálása az Event Grid használatával

Az Event Grid lehetővé teszi az automatizálás felgyorsítását és a szabályzatok érvényesítésének egyszerűsítését. Az Event Grid értesítheti például az Azure Automation szolgáltatást, amikor egy virtuális gép létrejön vagy egy SQL Database működésbe lép. Ezek az események felhasználhatók a szolgáltatáskonfigurációk megfelelőségének automatikus ellenőrzésére, metaadatok műveleti eszközöknek való átadására, és virtuális gépek vagy munkatétel-fájlok címkézésére.

Operasjonsautomasjon med Event GridEvent Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Serverless application architectures using Event GridEvent Grid connects data sources and event handlers. For example, use Event Grid to instantly trigger a serverless function to run image analysis each time a new photo is added to a blob storage container.

Kiszolgáló nélküli alkalmazásarchitektúrák az Event Grid használatával

Az Event Grid összeköti az adatforrásokat az eseménykezelőkkel. Az Event Grid használatával például azonnal aktiválható egy képelemzést futtató, kiszolgáló nélküli funkció, valahányszor új kép kerül egy Blob Storage-tárolóba.

Application integration using Event GridEvent Grid connects your app with other services. For example, create an application topic to send your app’s event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing and direct integration with Azure. Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Alkalmazásintegráció az Event Grid használatával

Az Event Grids más szolgáltatásokkal kapcsolja össze alkalmazását. Létrehozhat például egy alkalmazás-témakört, hogy az alkalmazása eseményadatait az Event Gridbe küldje és kihasználja az általa kínált megbízható kézbesítést, fejlett útválasztást és az Azure-ral való közvetlen integrációt. Úgy is dönthet, hogy az Event Gridet a Logic Apps-szel együtt használ adatfeldolgozásra tetszőleges helyen, kód írása nélkül.