Hibrid HPC az Azure-ban a HPC Pack használatával

A Microsoft HPC Pack egy a Microsoft Azure- és a Windows Server-technológiákon alapuló ingyenes nagy teljesítményű feldolgozási (HPC-) megoldás. A HPC Pack üzembe helyezési, felügyeleti, feladatütemezési és monitorozási eszközöket tartalmazó átfogó csomag Windows és Linux rendszerű HPC-fürtkörnyezetekhez, amely rugalmas platformot biztosít HPC-alkalmazások fejlesztéséhez és futtatásához helyszíni és Azure-beli környezetekben.

Ez a megoldás azt mutatja be, hogyan használható a HPC Pack hibrid (azaz helyszíni és Azure-beli) HPC-környezet létrehozásához.

HPC Pack을 사용한 Azure의 하이브리드 HPCMicrosoft HPC Pack은 Microsoft Azure 및 Windows Server 기술을 기반으로 빌드된 무료 HPC(고성능 컴퓨팅) 솔루션입니다. HPC Pack은 Windows 및 Linux HPC 클러스터 환경을 위한 포괄적인 배포, 관리, 작업 예약 및 모니터링 도구 집합을 결합하여 온-프레미스 및 Azure에서 HPC 응용 프로그램을 개발하고 실행하기 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다.1234567

Bejelentkezés a helyszíni fő csomópontba

Azure-alapú számítási csomópont hozzáadása a fürthöz

A számítási csomópontok indítása

Feladat elküldése a fürthöz

A HPC Pack feladatokat küld a helyszíni és az Azure-beli csomópontokhoz a kiválasztott csomópontcsoport alapján

A feladat előrehaladásának figyelése

A számítási csomópontok leállítása vagy automatikus skálázás konfigurálása

  1. 1 Bejelentkezés a helyszíni fő csomópontba
  2. 2 Azure-alapú számítási csomópont hozzáadása a fürthöz
  3. 3 A számítási csomópontok indítása
  4. 4 Feladat elküldése a fürthöz
  1. 5 A HPC Pack feladatokat küld a helyszíni és az Azure-beli csomópontokhoz a kiválasztott csomópontcsoport alapján
  2. 6 A feladat előrehaladásának figyelése
  3. 7 A számítási csomópontok leállítása vagy automatikus skálázás konfigurálása

Implementálási segédlet

Termékek/Leírás Dokumentáció

Virtual Machines

Windowsos és linuxos virtuális gépeket másodpercek alatt létrehozhat.

Microsoft HPC Pack

A Microsoft Azure- és a Windows Server-technológiákon alapuló ingyenes nagy teljesítményű feldolgozási (HPC-) megoldás.

Termékinformáció

A jobb oldalon található hivatkozások olyan dokumentációra mutatnak, amelyek segítenek üzembe helyezni és kezelni a fenti megoldásarchitektúrában felsorolt Azure-termékeket.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Big Compute con Azure BatchLas cargas de trabajo de Big compute y de informática de alto rendimiento (HPC) suelen hacer un uso intensivo de recursos de proceso y se pueden ejecutar en paralelo, de modo que aprovechan la escala y la flexibilidad de la nube. A menudo, las cargas de trabajo se ejecutan de forma asincrónica usando procesamiento por lotes, con los recursos de proceso necesarios para ejecutar el trabajo y la programación de tareas necesaria para especificarlo. Las simulaciones Monte Carlo de riesgos financieros, la representación de imágenes, la transcodificación de medios, el procesamiento de archivos y las simulaciones científicas o de ingeniería son algunos ejemplos de cargas de trabajo de Big Compute y HPC.123456

Big Compute az Azure Batch használatával

A Big Compute típusú és a nagy teljesítményű feldolgozási (HPC) számítási feladatok általában számításigényes feladatok, amelyek párhuzamosan futtathatók a felhő méretének és rugalmasságának köszönhetően. A számítási feladatok gyakran aszinkron módon futnak, kötegelt feldolgozással, a számítási erőforrásoknak pedig a munka meghatározásához szükséges munka- és feladatütemezést kell futtatniuk. Példák Big Compute és HPC típusú számítási feladatokra: pénzügyi kockázatmodellezés Monte Carlo-szimuláció használatával, képrenderelés, médiakonvertálás, fájlfeldolgozás, és tudományos szimulációk.

Clúster HPC implementado en la nubeLas aplicaciones HPC de informática de alto rendimiento se pueden escalar a miles de núcleos de proceso, ampliar la capacidad de macroproceso local o ejecutarse como una solución de nube totalmente nativa. Esta solución HPC que incluye el nodo principal, nodos de ejecución y nodos de almacenamiento, se ejecuta en Azure sin infraestructura de hardware que mantener.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

A felhőbe telepített HPC-fürt

A számítási magok ezreire kiterjeszthető nagy teljesítményű feldolgozási (HPC-) alkalmazások kibővíthetik a helyszíni, nagy teljesítményt igénylő kapacitásaikat, vagy teljes mértékben felhőalapú megoldásokat futtathatnak. Ez a HPC-megoldás az Azure-ban fut, beleértve a fő csomópontot, a számítási csomópontokat és a tárolócsomópontokat, így nincs szükség hardverinfrastruktúra fenntartására.