Navigáció kihagyása

Az energiaellátás optimalizálása

Az energiahálózathoz csatlakozó fogyasztók különböző energiatermelő, -kereskedő és -tároló elemekkel (többek között alállomásokkal, energiatárolókkal, szélerőművekkel és napkollektorokkal, valamint mikroturbinákkal) vannak kapcsolatban, és keresletoldali válaszigényeket is benyújthatnak annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb költségek mellett eleget tegyenek energiaigényüknek. Hogy ezt biztosítani tudják, a hálózatok üzemeltetőinek meg kell határozniuk, hogy adott időre mennyit foglaljanak le maguk számára a különböző erőforrásokból – ennek során pedig nem csupán az árakat, de a rendelkezésre álló kapacitást, és az erőforrások fizikai jellemzőit is figyelembe kell venni.

A megoldás a Cortana Intelligence Suite alapjaira épül, amelyet nyílt forráskódú külső eszközök egészítenek ki. Célja, hogy kiszámítsa, hogy a különböző típusú energiaforrásokból mennyit érdemes lefoglalnia a hálózat üzemeltetőjének. A megoldás bemutatja, hogyan képes a Cortana Intelligence Suite a külső eszközökkel való együttműködésre, és így párhuzamosított numerikus optimalizálása problémák megoldására egy Azure-alapú virtuális gépekből álló Azure Batch-köteg segítségével.

Optimisation de l’approvisionnement en énergieDans un réseau électrique, les consommateurs ont accès à différents types de composants d’approvisionnement, de commercialisation et de stockage d’énergie, tels que des sous-stations, des batteries, des champs d’éoliennes et des panneaux solaires, des micro-turbines, ainsi qu’à des offres de réponse à la demande, pour répondre à leurs exigences respectives et minimiser le coût de l’engagement énergétique. Pour ce faire, l’opérateur du réseau doit déterminer la quantité d’énergie nécessaire pour chaque type de ressources sur une période donnée, en tenant compte des tarifs lors de la sollicitation de différents types de ressources, ainsi que des capacités et des caractéristiques physiques associées.

Jogi nyilatkozat

© 2017 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Ezt az információt jelen formájában nyújtjuk, és előzetes értesítés nélkül változhat. Az itt szereplő információkra a Microsoft nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát. A megoldás harmadik féltől származó adatok felhasználásával lett létrehozva. Ön felelős mások jogainak tiszteletben tartásáért, beleértve a hasonló adatkészletek létrehozásának céljából történő beszerzéseket és a vonatkozó licenceknek való megfelelőséget is.

Optimisation de l’approvisionnement en énergieDans un réseau électrique, les consommateurs ont accès à différents types de composants d’approvisionnement, de commercialisation et de stockage d’énergie, tels que des sous-stations, des batteries, des champs d’éoliennes et des panneaux solaires, des micro-turbines, ainsi qu’à des offres de réponse à la demande, pour répondre à leurs exigences respectives et minimiser le coût de l’engagement énergétique. Pour ce faire, l’opérateur du réseau doit déterminer la quantité d’énergie nécessaire pour chaque type de ressources sur une période donnée, en tenant compte des tarifs lors de la sollicitation de différents types de ressources, ainsi que des capacités et des caractéristiques physiques associées.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Olajtartályszint- és gáztartályszint-előrejelzés

A mai létesítmények többsége reaktív módon kezeli a tartályszinttel kapcsolatos problémákat. Ez gyakran túlfolyást, vészleállásokat, költséges szervizelést és javítást, szabályozási problémákat, valamint bírságokat eredményez. A tatályszint-előrejelzés megkönnyíti az ilyen jellegű problémák kezelését és megszüntetését.