Navigáció kihagyása

Tárolók folyamatos integrációja és készregyártása a Jenkins és a Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)-beli használatával

A tárolók megkönnyítik az alkalmazások folyamatos fejlesztését és telepítését. A tárolók készregyártásának a Kubernetes Azure Container Service-beli használatával történő vezénylésével replikálható és felügyelhető tárolófürtök hozhatók létre.

A tárolólemezképeket előállításához és vezényléséhez folyamatos fordítást beállítva fokozható az üzembe helyezés gyorsasága és megbízhatósága.

Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers.JenkinsAzure ContainerRegistryAzure ContainerService (ManagedKubernetes)Azure CosmosDBGitHubVisual Studio CodeEngineerGrafanaAzure Monitor182354677

Alkalmazás forráskódjának módosítása.

Kód véglegesítése a GitHubban.

Folyamatos integráció aktiválása a Jenkinsben.

A Jenkins a dinamikus fordító-ügynökhöz az Azure Kubernetes Service (AKS) használatával indítja el a fordítási feladatot.

A Jenkins létrehozza a Docker-tárolót és leküldi az Azure Container Registry-be.

A Jenkins az Azure-beli Kubernetesben helyezi üzembe az új, tárolóalapú alkalmazást.

Container Service (AKS), az Azure Cosmos DB támogatásával.

A Grafana az Azure Monitoron keresztül jeleníti meg az infrastruktúra és az alkalmazások metrikáinak vizualizációját.

Alkalmazások figyelése és továbbfejlesztése.

  1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása.
  2. 2 Kód véglegesítése a GitHubban.
  3. 3 Folyamatos integráció aktiválása a Jenkinsben.
  4. 4 A Jenkins a dinamikus fordító-ügynökhöz az Azure Kubernetes Service (AKS) használatával indítja el a fordítási feladatot.
  5. 5 A Jenkins létrehozza a Docker-tárolót és leküldi az Azure Container Registry-be.
  1. 6 A Jenkins az Azure-beli Kubernetesben helyezi üzembe az új, tárolóalapú alkalmazást.
  2. 7 Container Service (AKS), az Azure Cosmos DB támogatásával.
  3. 8 A Grafana az Azure Monitoron keresztül jeleníti meg az infrastruktúra és az alkalmazások metrikáinak vizualizációját.
  4. 9 Alkalmazások figyelése és továbbfejlesztése.

Implementálási segédlet

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

CI/CD az Azure Web Apps szolgáltatáshoz

Az Azure Web Apps szolgáltatással gyorsan és egyszerűen hozhat létre webalkalmazásokat ASP.NET, Java, Node.js vagy PHP környezetben. Közvetítsen értéket ügyfeleinek gyorsabban a folyamatos integráció és készregyártás (CI/CD) folyamatával, amely minden módosítást automatikusan továbbít a Web Apps-nek.