Megoldásarchitektúra: Helyi adatok archiválása a felhőbe

Archiválhatja helyi adatait az Azure Blob Storage-ba.

Ez a megoldás az alábbi, Azure által felügyelt szolgáltatásokra épül: StorSimple és Blobtároló. Ezek a szolgáltatások magas rendelkezésre állású környezetben futnak javítások és támogatás mellett, ami lehetővé teszi, hogy a környezet helyett a megoldásra tudjon fókuszálni.

Archive datos locales en la nubeArchive sus datos locales en Azure Blob Storage.

Implementálási segédlet

Termékek/Leírás Dokumentáció

StorSimple

Helyileg működtetett Azure StorSimple-berendezés, amellyel adatok tárolhatók a gyors vagy a lassú elérési szintű Azure Blob Storage-ban. A StorSimple használatával helyi adatait az Azure-ba archiválhatja.

Blobtároló

Az Azure Blob Storage-ban a lassú elérési szint a kevésbé gyakran használt adatok, míg a gyors elérési szint a gyakran használt adatok biztonsági másolatainak tárolására szolgál.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Back up cloud applications and data to cloudBack up data and applications running in Azure to another Azure location by using Azure Backup or a partner solution.

Felhőben történő biztonságimásolat-készítés felhőbeli adatokról és alkalmazásokról

Biztonsági másolat készítése Azure-beli adatokról és alkalmazásokról, és a másolat egy másik Azure-helyen való tárolása az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával.

Részletek
将本地应用程序和数据备份到云使用 Azure 备份或合作伙伴解决方案,将数据和应用程序从本地系统备份到 Azure。通过 Internet 连接到 Azure,以便连接到 Azure 备份或 Azure Blob 存储。Azure 备份服务器可以将备份直接写入 Azure 备份。或者,可由本地托管的合作伙伴解决方案(例如 Commvault Simpana 或 Veeam 可用性套件)将备份直接写入或通过云终结点(例如 Veeam Cloud Connect)写入 Blob 存储。

Felhőbeli biztonsági másolat készítése helyi alkalmazásokról és adatokról

Azure-beli biztonsági másolat készítése egy helyszíni rendszer fájljairól és alkalmazásairól az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával. Az Azure Backup vagy az Azure Blob Storage internetkapcsolaton keresztül érhető el. Az Azure Backup Server a biztonsági másolatokat közvetlenül az Azure Backup szolgáltatásba menti. További lehetőségként a helyszínen üzemeltetett partneri megoldások (például a Commvault Simpana vagy a Veeam Availability Suite) a biztonsági másolatokat közvetlenül a Blob Storage-ba vagy felhőbeli végpont (például a Veeam Cloud Connect) használatával menthetik.

Részletek