Megoldásarchitektúra: Felhőben történő biztonságimásolat-készítés felhőbeli adatokról és alkalmazásokról

Biztonsági másolat készítése Azure-beli adatokról és alkalmazásokról, és a másolat egy másik Azure-helyen való tárolása az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával.

Ez a megoldás az alábbi, Azure által felügyelt szolgáltatásokra épül: Azure Backup és Blob Storage. Ezek a szolgáltatások magas rendelkezésre állású környezetben futnak javítások és támogatás mellett, ami lehetővé teszi, hogy a környezet helyett a megoldásra tudjon fókuszálni.

Sauvegardez des applications et données cloud dans le cloudSauvegardez des données et applications s’exécutant dans Azure à un autre emplacement Azure à l’aide de la sauvegarde Azure ou d’une solution partenaire.

Implementálási segédlet

Termékek/Leírás Dokumentáció

Azure Backup

Az Azure Backup szolgáltatás felhőn fut, és tárolja a helyreállítási pontokat, érvénybe lépteti a szabályzatokat, valamint lehetővé teszi az adat- és alkalmazásvédelem kezelését. Az Azure Backup megoldás használatakor nincs szükség Azure Blob Storage-fiók létrehozására vagy kezelésére.

Blob Storage

Az a Blob Storage-példány, amelyhez a Commvault és egyéb partneri megoldások kapcsolódnak az adatok és alkalmazások biztonsági másolatának létrehozása céljából. Külső megoldások használatakor létre kell hozni és kezelni kell egy Blob Storage-példányt.

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Sauvegardez des applications et données locales sur le cloudSauvegardez des données et applications d’un système local vers Azure à l’aide de Sauvegarde Azure ou d’une solution partenaire. La connexion à Sauvegarde Azure ou à Stockage Blob Azure se fait par le biais d’une connexion Internet à Azure. Le serveur de sauvegarde Azure peut écrire les sauvegardes directement sur Sauvegarde Azure. Une solution partenaire telle que Commvault Simpana ou Veeam Availability Suite, hébergée localement, peut aussi écrire les sauvegardes soit directement sur le stockage Blob, soit via un point de terminaison cloud tel que Veeam Cloud Connect.

Felhőbeli biztonsági másolat készítése helyi alkalmazásokról és adatokról

Azure-beli biztonsági másolat készítése egy helyszíni rendszer fájljairól és alkalmazásairól az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával. Az Azure Backup vagy az Azure Blob Storage internetkapcsolaton keresztül érhető el. Az Azure Backup Server a biztonsági másolatokat közvetlenül az Azure Backup szolgáltatásba menti. További lehetőségként a helyszínen üzemeltetett partneri megoldások (például a Commvault Simpana vagy a Veeam Availability Suite) a biztonsági másolatokat közvetlenül a Blob Storage-ba vagy felhőbeli végpont (például a Veeam Cloud Connect) használatával menthetik.

Részletek