Megoldásarchitektúra: Felhőben történő biztonságimásolat-készítés felhőbeli adatokról és alkalmazásokról

Biztonsági másolat készítése Azure-beli adatokról és alkalmazásokról, és a másolat egy másik Azure-helyen való tárolása az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával.

Ez a megoldás az alábbi, Azure által felügyelt szolgáltatásokra épül: Backup és Blobtároló. Ezek a szolgáltatások magas rendelkezésre állású környezetben futnak javítások és támogatás mellett, ami lehetővé teszi, hogy a környezet helyett a megoldásra tudjon fókuszálni.

Backup Cloud app and data v3 Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps Virtual Machines VPC/tenant Restore Azure BackupState/Config Virtual Machines VPC/tenant Restore Azure Store (blob) Commvault Simpana Agent

Implementálási segédlet

Termék Dokumentáció

Backup

Az Azure Backup szolgáltatás felhőn fut, és tárolja a helyreállítási pontokat, érvénybe lépteti a szabályzatokat, valamint lehetővé teszi az adat- és alkalmazásvédelem kezelését. Az Azure Backup megoldás használatakor nincs szükség Azure Blob Storage-fiók létrehozására vagy kezelésére.

Blobtároló

Az a Blob Storage-példány, amelyhez a Commvault és egyéb partneri megoldások kapcsolódnak az adatok és alkalmazások biztonsági másolatának létrehozása céljából. Külső megoldások használatakor létre kell hozni és kezelni kell egy Blob Storage-példányt.

Commvault

A Commvault Simpana egyike azoknak a partneri megoldásoknak, amelyek Azure-beli biztonságimásolat-készítési és archiválási lehetőséget biztosítanak adatai és alkalmazásai számára. A szoftver egy Azure-beli virtuális gépen fut.

Ügynök

A biztonsági mentési partnerszolgáltató által biztosított ügynök minden olyan virtuális gépen telepítve van, amelyről biztonsági másolatot kell készíteni. Az ügynök hozzáfér a virtuális gépen tárolt és futtatott adatokhoz, illetve alkalmazásokhoz, és kommunikál egy Azure-ban üzemeltetett virtuális berendezéssel (például a Commvault Simpanával).

Kapcsolódó megoldásarchitektúrák

Felhőbeli biztonsági másolat készítése helyi alkalmazásokról és adatokról

Azure-beli biztonsági másolat készítése egy helyszíni rendszer fájljairól és alkalmazásairól az Azure Backup vagy egy partneri megoldás használatával. Az Azure Backup vagy az Azure Blob Storage internetkapcsolaton keresztül érhető el. Az Azure Backup Server a biztonsági másolatokat közvetlenül az Azure Backup szolgáltatásba menti. További lehetőségként a helyszínen üzemeltetett partneri megoldások (például a Commvault Simpana vagy a Veeam Availability Suite) a biztonsági másolatokat közvetlenül a Blob Storage-ba vagy felhőbeli végpont (például a Veeam Cloud Connect) használatával menthetik.

Részletek