Navigáció kihagyása

Azure-megoldások létrehozására szolgáló architektúrák

Architektúrák biztonságos, magas rendelkezésre állású, nagy teljesítményű és rugalmas Azure-megoldások tervezéséhez és megvalósításához.

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitális média élő közvetítése

Élő videoszolgáltatási megoldás, amely lehetővé teszi videók valós idejű rögzítését és valós idejű közvetítését a felhasználóknak például interjúk, konferenciák vagy sportesemények internetes streamelése céljából. Ennél a megoldásnál a videót egy videokamera rögzíti és továbbítja egy csatorna bemeneti végpontjára. A csatorna fogadja a élő bejövő streamet és egy streamvégponton keresztül elérhetővé teszi azt élő közvetítésre egy webböngésző vagy mobilalkalmazás számára. Emellett a csatorna egy előképfigyelési végpontot is biztosít a stream előnézetének a feldolgozás folytatása és a továbbítás előtti megjelenítéséhez és ellenőrzéséhez. A csatorna továbbá rögzítheti és tárolhatja a betöltött tartalmat későbbi továbbításra (igény szerinti videolejátszás).

Részletek
Conectividade híbridaO Azure Stack permite-lhe implementar serviços do Azure no local ou na cloud com uma metodologia consistente de lógica aplicacional, de paradigma de desenvolvimento e de operações. As aplicações híbridas na cloud são um sistema único que possui componentes que são executados tanto no Azure como no Azure Stack. Este esquema de solução é relevante para estabelecer conectividade para qualquer aplicação que envolva comunicações entre a cloud pública do Azure e os componentes do Azure Stack no local. A conectividade híbrida é um esquema fundamental que se aplicará à maioria das soluções do Azure Stack. Nota: isto não se aplica às implementações do Azure Stack que estejam desligadas da Internet pública.3214321

Hibrid kapcsolat

Az Azure Stack használatával a felhőben vagy a helyszínen helyezhet üzembe Azure-szolgáltatásokat konzisztens alkalmazáslogikát, fejlesztési paradigmát és működési módszereket alkalmazva. A hibrid felhőalkalmazások egyetlen rendszert jelentenek, amelynek komponensei az Azure-ban és az Azure Stackben is futnak. Ez a megoldásséma segítséget nyújt ahhoz, hogy megvalósítsa az összekapcsolhatóságot bármely olyan alkalmazás között, amely az Azure nyilvános felhője és a helyszíni Azure Stack-komponensek közötti kommunikációt használja. A hibrid kapcsolat egy alapmegoldás-séma, amely a legtöbb Azure Stack-megoldásnál használható. Megjegyzés: ez nem vonatkozik azokra az Azure Stack-üzembe helyezésekre, amelyek nem kapcsolódnak a nyilvános internethez.

Részletek
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system which enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Saját márkaarculatú webhely egyszerűen

Gyorsan hozhat létre és indíthat el olyan digitális kampányokat, amelyek az ügyfelek igényeinek megfelelően automatikusan skálázhatók. Kezdje egyszerűen a tartalomkezelő rendszerrel, amellyel könnyedén valósíthatja meg webhelyén a valós idejű üzenetküldést közvetlenül a böngészőből, programozási ismeretek nélkül is.

Részletek
Data cacheAzure Redis Cache perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Adatgyorsítótár

Az Azure Redis Cache tökéletes kiegészítője az Azure-adatbázis szolgáltatásoknak, például a Cosmos DB-nek. Költséghatékony megoldást kínál az adatréteg írási és olvasási átviteli sebességének méretezésére. Adatbázis-lekérdezések eredményeinek, munkamenet-állapotoknak, statikus állapotoknak és egyebeknek a tárolása és megosztása közös gyorsítótár-feltöltési mintával.

Részletek