Navigáció kihagyása

US Producer Price Index - Commodities

labor statistics ppi commodity

A termelői árindex (PPI) méri a belföldi termelők eladási árainak átlagos változását egy meghatározott időintervallumon belül. A PPI-ben foglalt árak a megfelelő termékek és szolgáltatások első kereskedelmi tranzakciójára vonatkoznak.

Havonta körülbelül 10 000 PPI jelenik meg egyes termékekhez és termékcsaládokhoz. PPI az Egyesült Államok árutermelői szektorainak (bányászat, gyártás, mezőgazdaság, halászat, erdőgazdálkodás) szinte minden termékéhez elérhető, valamint a földgáz, az elektromos áram, az építkezés területein is, a termelői szektorokkal (például hulladékanyagokkal foglalkozó iparágakkal) együtt. A 2007-es gazdasági népszámlálás által mért adatok alapján egy PPI program körülbelül 72%-át lefedi a szolgáltatási szektor termelésének. Az adatok a következő szektorok iparágaira vonatkoznak: nagy- és kiskereskedelem; szállítmányozás és raktározás; információ; pénzügy és biztosítás; ingatlankereskedelem, -bérlés és -lízingelés , professzionális, tudományos és technikai szolgáltatások; adminisztratív, támogatási és hulladékkezelési szolgáltatások; egészségügyi és szociális támogatás; valamint lakhatás.

A README részletes adatokat tartalmaz erről az adatkészletről, az adatkészlet pedig letölthető az adatkészlet eredeti helyén. További információt a gyakori kérdések között találhat.

Ez az adatkészlet az Egyesült Államok Munkastatisztikai részlege (BLS) által közzétett termelői árindexadatok alapján készült. Az adatkészlet használatával kapcsolatos feltételekért tekintse meg a hivatkozási és szerzői jogi tudnivalókat és a fontos webhelyközleményeket.

Tárolási hely

Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében a Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.

Kapcsolódó adatkészletek

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

item_code group_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title group_name item_name
120922 05 WPU05120922 2008 M06 100 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M07 104.6 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M08 104.4 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M09 98.3 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M10 101.5 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M11 95.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M12 96.7 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M01 104.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M02 113.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M03 121 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
Name Data type Unique Values (sample) Description
footnote_codes string 3 nan
P

Az adatsorozathoz tartozó lábjegyzeteket azonosítja. A legtöbb érték null. Lásd: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.footnote.

group_code string 56 02
01

Az index által lefedett árucikk-főcsoport kódja. A csoportkódokat és -neveket itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.group.

group_name string 56 Processed foods and feeds
Farm products

Az index által lefedett árucikk-főcsoport neve. A csoportkódokat és -neveket itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.group.

item_code string 2,949 1
11

Az adatmegfigyelés tárgyául szolgáló elemet azonosítja. Az elemkódokat és -neveket itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.item.

item_name string 3,410 Warehousing, storage, and related services
Security guard services

Az elemek teljes neve. Az elemkódokat és -neveket itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.item.

period string 13 M06
M07

Az adatmegfigyelés időszakát azonosítja. Az időszakértékek listáját itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.period.

seasonal string 2 U
S

A szezonálisan igazított adatokat azonosító kód. S = szezonálisan igazított; U = nem igazított

series_id string 5,458 WPU081
WPU051

Az adott sorozatot azonosító kód. Az idősor konzisztens időintervallumokban egy hosszabb időtartam alatt megfigyelt adatokra vonatkozik. A sorozatokhoz tartozó kódot, nevet, kezdő és záró dátumot és más részleteket itt találhatja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.series.

series_title string 4,379 PPI Commodity data for Mining services, not seasonally adjusted
PPI Commodity data for Metal treatment services, not seasonally adjusted

Az adott sorozat címe. Az idősor konzisztens időintervallumokban egy hosszabb időtartam alatt megfigyelt adatokra vonatkozik. A sorozatokhoz tartozó azonosítót, nevet, kezdő és záró dátumot és más részleteket itt találhatja: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.series.

value float 6,788 100.0
99.0999984741211

A tétel árindexe.

year int 26 2018
2017

A megfigyelés évét azonosítja.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPICommodity

labor = UsLaborPPICommodity()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading ppi_commodity/part-00000-tid-160579496407747812-077bf440-b39a-4520-9373-0a3f021dd59e-5654-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=20409.23 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=20434.79 [ms]
In [2]:
labor_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6825676 entries, 0 to 6825675
Data columns (total 11 columns):
item_code     object
group_code    object
series_id     object
year       int32
period      object
value       float32
footnote_codes  object
seasonal     object
series_title   object
group_name    object
item_name     object
dtypes: float32(1), int32(1), object(9)
memory usage: 520.8+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "ppi_commodity/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPICommodity

labor = UsLaborPPICommodity()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2871.21 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2875.06 [ms]
In [2]:
display(labor_df.limit(5))
item_codegroup_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titlegroup_nameitem_name
12092205WPU05120922 2008M06100.0nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M07104.6nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M08104.4nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M0998.3nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M10101.5nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_commodity/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_commodity/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))