Navigáció kihagyása

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

VSLAM AirSim Images Tartan Air

Önvezető TartanAir AirSim-járművek egyidejű helymeghatározás és térképezés (SLAM) megoldásához generált adatai

Az egyidejű honosítás és leképezés (SLAM) a robotok számára szükséges legalapvetőbb képességek egyike. Mivel a képek mindenütt elérhetők, a Vizuális SLAM (V-SLAM) számos autonóm rendszer fontos összetevőjévé vált. A geometriai alapú és a tanulásalapú módszerek területén is látványos előrelépést értek el. A robusztus és megbízható SLAM-módszerek valós alkalmazásokra való fejlesztése továbbra is kihívást jelentő probléma. A valós környezetek tele vannak olyan nehéz esetekkel, mint például a fényváltozások vagy a megvilágítás hiánya, a dinamikus objektumok és a textúra nélküli jelenetek. Ez az adathalmaz a fejlődő számítógépes grafikai technológia előnyeit használja ki, és a célja, hogy változatos, kihívást jelentő jellemzőkkel rendelkező forgatókönyveket fedjen le szimulációban.


Az adatok gyűjtése fotorealisztikus szimulációs környezetekben, különböző fény- és időjárási viszonyok között, mozgó objektumok mellett történik. Az adatok szimulációban való gyűjtése lehetővé teszi, hogy multimodális érzékelők adatait és precíz valóságalapra vonatkozó címkéket szerezzünk be, beleértve a sztereó RGB-képet, a mélységi képet, a szegmentációt, a fényáramot és a kameraállásokat. Nagy mennyiségű környezetet hozunk létre különböző stílusokkal és jelenetekkel, melyek kihívást jelentő nézőpontokat és változatos mozgási mintázatokat fednek le, amelyeket nehéz fizikai adatokat gyűjtő platformokkal elérni. Az adathalmaz négy legfontosabb jellemzője a következő: 1) Nagy mennyiségű, változatos, realisztikus adatok; 2) Multimodális valóságalapra vonatkozó címkék; 3) Változatos mozgási mintázatok; 4) Kihívást jelentő jelenetek.

Az adathalmaz az adatok következő 5 típusát biztosítja:

 • Sztereó képen: képtípus (png).

 • Mélységi fájl: numpy-típus (npy).

 • Szegmentációs fájl: numpy-típus (npy).

 • Fényáramfájl: numpy-típus (npy).

 • Kameraállásfájl: szöveges típus (txt).

Különböző környezetekből van összegyűjtve, és több száz mozgási pályát (3TB) tartalmaz 2019-ig bezárólag.

Kihívást jelentő vizuális effektusok

Bizonyos szimulációkban az adatkészlet kihívást jelentő vizuális effektusok több típusát is szimulálja.

 • Rossz fényviszonyok. Váltakozó nappal-éjszaka. Kevés fény. Gyorsan változó megvilágítás.
 • Időjárási hatások. Derült égbolt, eső, havazás, szél és köd.
 • Évszakhoz kötődő változások.

Tárolási hely

Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében a Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.

Licencfeltételek

A projekt az MIT licencével lett kiadva. További részletekért tekintse át a licencfájlt.

További információ

További információt az adatkészletről itt és itt találhat.

Idézés

További technikai részletek az AirSim-cikkben (2017-es FSR konferencia) érhetők el. Erre a következőképpen hivatkozzon:

@article{tartanair2020arxiv, title = {TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM}, author = {Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, Sebastian Scherer}, journal = {arXiv preprint arXiv:2003.14338}, year = {2020}, url = {https://arxiv.org/abs/2003.14338} } @inproceedings{airsim2017fsr, author = {Shital Shah and Debadeepta Dey and Chris Lovett and Ashish Kapoor}, title = {AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles}, year = {2017}, booktitle = {Field and Service Robotics}, eprint = {arXiv:1705.05065}, url = {https://arxiv.org/abs/1705.05065} }

Kapcsolatfelvétel

Az adatforrással kapcsolatos kérdéseket e-mailben teheti fel ezen a címen: . A közreműködőkkel a társított GitHubon is felveheti a kapcsolatot.

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing TartanAir data on Azure

!! NOTE: This sample file should only be used on Azure. To download the data to your local machine, please refer to the website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/

This notebook provides an example of accessing TartanAir data from blobl storage on Azure, including:

1) navigate the directories of different environments and trajectories.

2) load the data into memory, and

3) visualize the data.

Data directory structure

ROOT
|
--- ENV_NAME_0               # environment folder
|    |
|    ---- Easy             # difficulty level
|    |   |
|    |   ---- P000          # trajectory folder
|    |   |   |
|    |   |   +--- depth_left   # 000000_left_depth.npy - 000xxx_left_depth.npy
|    |   |   +--- depth_right   # 000000_right_depth.npy - 000xxx_right_depth.npy
|    |   |   +--- flow      # 000000_000001_flow/mask.npy - 000xxx_000xxx_flow/mask.npy
|    |   |   +--- image_left   # 000000_left.png - 000xxx_left.png 
|    |   |   +--- image_right   # 000000_right.png - 000xxx_right.png 
|    |   |   +--- seg_left    # 000000_left_seg.npy - 000xxx_left_seg.npy
|    |   |   +--- seg_right    # 000000_right_seg.npy - 000xxx_right_seg.npy
|    |   |   ---- pose_left.txt 
|    |   |   ---- pose_right.txt
|    |   | 
|    |   +--- P001
|    |   .
|    |   .
|    |   |
|    |   +--- P00K
|    |
|    +--- Hard
|
+-- ENV_NAME_1
.
.
|
+-- ENV_NAME_N

Notebook dependencies

pip install numpy

pip install azure-storage-blob

pip install opencv-python

Imports and contrainer_client

In [1]:
from azure.storage.blob import ContainerClient
import numpy as np
import io
import cv2
import time
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Dataset website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/
account_url = 'https://tartanair.blob.core.windows.net/'
container_name = 'tartanair-release1'

container_client = ContainerClient(account_url=account_url, 
                 container_name=container_name,
                 credential=None)

List the environments and trajectories

In [2]:
def get_environment_list():
  '''
  List all the environments shown in the root directory
  '''
  env_gen = container_client.walk_blobs()
  envlist = []
  for env in env_gen:
    envlist.append(env.name)
  return envlist

def get_trajectory_list(envname, easy_hard = 'Easy'):
  '''
  List all the trajectory folders, which is named as 'P0XX'
  '''
  assert(easy_hard=='Easy' or easy_hard=='Hard')
  traj_gen = container_client.walk_blobs(name_starts_with=envname + '/' + easy_hard+'/')
  trajlist = []
  for traj in traj_gen:
    trajname = traj.name
    trajname_split = trajname.split('/')
    trajname_split = [tt for tt in trajname_split if len(tt)>0]
    if trajname_split[-1][0] == 'P':
      trajlist.append(trajname)
  return trajlist

def _list_blobs_in_folder(folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files

def get_image_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/image_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.png')]
  return files

def get_depth_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/depth_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

def get_flow_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('flow.npy')]
  return files

def get_flow_mask_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('mask.npy')]
  return files

def get_posefile(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  return trajdir + '/pose_' + left_right + '.txt'

def get_seg_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/seg_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

List all the environments

In [3]:
envlist = get_environment_list()
print('Find {} environments..'.format(len(envlist)))
print(envlist)
Find 18 environments..
['abandonedfactory/', 'abandonedfactory_night/', 'amusement/', 'carwelding/', 'endofworld/', 'gascola/', 'hospital/', 'japanesealley/', 'neighborhood/', 'ocean/', 'office/', 'office2/', 'oldtown/', 'seasidetown/', 'seasonsforest/', 'seasonsforest_winter/', 'soulcity/', 'westerndesert/']

List all the 'Easy' trajectories in the first environment

In [4]:
diff_level = 'Easy'
env_ind = 0
trajlist = get_trajectory_list(envlist[env_ind], easy_hard = diff_level)
print('Find {} trajectories in {}'.format(len(trajlist), envlist[env_ind]+diff_level))
print(trajlist)
Find 10 trajectories in abandonedfactory/Easy
['abandonedfactory/Easy/P000/', 'abandonedfactory/Easy/P001/', 'abandonedfactory/Easy/P002/', 'abandonedfactory/Easy/P004/', 'abandonedfactory/Easy/P005/', 'abandonedfactory/Easy/P006/', 'abandonedfactory/Easy/P008/', 'abandonedfactory/Easy/P009/', 'abandonedfactory/Easy/P010/', 'abandonedfactory/Easy/P011/']

List all the data files in one trajectory

In [5]:
traj_ind = 1
traj_dir = trajlist[traj_ind]

left_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left images in {}'.format(len(left_img_list), traj_dir)) 

right_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right images in {}'.format(len(right_img_list), traj_dir))

left_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left depth files in {}'.format(len(left_depth_list), traj_dir))

right_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right depth files in {}'.format(len(right_depth_list), traj_dir))

left_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left segmentation files in {}'.format(len(left_seg_list), traj_dir))

right_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} right segmentation files in {}'.format(len(right_seg_list), traj_dir))

flow_list = get_flow_list(traj_dir)
print('Find {} flow files in {}'.format(len(flow_list), traj_dir)) 

flow_mask_list = get_flow_mask_list(traj_dir)
print('Find {} flow mask files in {}'.format(len(flow_mask_list), traj_dir)) 

left_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'left')
print('Left pose file: {}'.format(left_pose_file))

right_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'right')
print('Right pose file: {}'.format(right_pose_file))
Find 434 left images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow mask files in abandonedfactory/Easy/P001/
Left pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_left.txt
Right pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_right.txt

Functions for data downloading

In [6]:
def read_numpy_file(numpy_file,):
  '''
  return a numpy array given the file path
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=numpy_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  ff = np.load(ee)
  return ff


def read_image_file(image_file,):
  '''
  return a uint8 numpy array given the file path 
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=image_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  img=cv2.imdecode(np.asarray(bytearray(ee.read()),dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)
  im_rgb = img[:, :, [2, 1, 0]] # BGR2RGB
  return im_rgb

Functions for data visualization

In [7]:
def depth2vis(depth, maxthresh = 50):
  depthvis = np.clip(depth,0,maxthresh)
  depthvis = depthvis/maxthresh*255
  depthvis = depthvis.astype(np.uint8)
  depthvis = np.tile(depthvis.reshape(depthvis.shape+(1,)), (1,1,3))

  return depthvis

def seg2vis(segnp):
  colors = [(205, 92, 92), (0, 255, 0), (199, 21, 133), (32, 178, 170), (233, 150, 122), (0, 0, 255), (128, 0, 0), (255, 0, 0), (255, 0, 255), (176, 196, 222), (139, 0, 139), (102, 205, 170), (128, 0, 128), (0, 255, 255), (0, 255, 255), (127, 255, 212), (222, 184, 135), (128, 128, 0), (255, 99, 71), (0, 128, 0), (218, 165, 32), (100, 149, 237), (30, 144, 255), (255, 0, 255), (112, 128, 144), (72, 61, 139), (165, 42, 42), (0, 128, 128), (255, 255, 0), (255, 182, 193), (107, 142, 35), (0, 0, 128), (135, 206, 235), (128, 0, 0), (0, 0, 255), (160, 82, 45), (0, 128, 128), (128, 128, 0), (25, 25, 112), (255, 215, 0), (154, 205, 50), (205, 133, 63), (255, 140, 0), (220, 20, 60), (255, 20, 147), (95, 158, 160), (138, 43, 226), (127, 255, 0), (123, 104, 238), (255, 160, 122), (92, 205, 92),]
  segvis = np.zeros(segnp.shape+(3,), dtype=np.uint8)

  for k in range(256):
    mask = segnp==k
    colorind = k % len(colors)
    if np.sum(mask)>0:
      segvis[mask,:] = colors[colorind]

  return segvis

def _calculate_angle_distance_from_du_dv(du, dv, flagDegree=False):
  a = np.arctan2( dv, du )

  angleShift = np.pi

  if ( True == flagDegree ):
    a = a / np.pi * 180
    angleShift = 180
    # print("Convert angle from radian to degree as demanded by the input file.")

  d = np.sqrt( du * du + dv * dv )

  return a, d, angleShift

def flow2vis(flownp, maxF=500.0, n=8, mask=None, hueMax=179, angShift=0.0): 
  """
  Show a optical flow field as the KITTI dataset does.
  Some parts of this function is the transform of the original MATLAB code flow_to_color.m.
  """

  ang, mag, _ = _calculate_angle_distance_from_du_dv( flownp[:, :, 0], flownp[:, :, 1], flagDegree=False )

  # Use Hue, Saturation, Value colour model 
  hsv = np.zeros( ( ang.shape[0], ang.shape[1], 3 ) , dtype=np.float32)

  am = ang < 0
  ang[am] = ang[am] + np.pi * 2

  hsv[ :, :, 0 ] = np.remainder( ( ang + angShift ) / (2*np.pi), 1 )
  hsv[ :, :, 1 ] = mag / maxF * n
  hsv[ :, :, 2 ] = (n - hsv[:, :, 1])/n

  hsv[:, :, 0] = np.clip( hsv[:, :, 0], 0, 1 ) * hueMax
  hsv[:, :, 1:3] = np.clip( hsv[:, :, 1:3], 0, 1 ) * 255
  hsv = hsv.astype(np.uint8)

  rgb = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2RGB)

  if ( mask is not None ):
    mask = mask > 0
    rgb[mask] = np.array([0, 0 ,0], dtype=np.uint8)

  return rgb

Download and visualize the data

In [8]:
data_ind = 173 # randomly select one frame (data_ind < TRAJ_LEN)

Visualize the left and right RGB images

In [9]:
left_img = read_image_file(left_img_list[data_ind])
right_img = read_image_file(right_img_list[data_ind])

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_img)
plt.title('Left Image')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_img)
plt.title('Right Image')
plt.show()

Visualize the left and right depth files

In [10]:
left_depth = read_numpy_file(left_depth_list[data_ind])
left_depth_vis = depth2vis(left_depth)

right_depth = read_numpy_file(right_depth_list[data_ind])
right_depth_vis = depth2vis(right_depth)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_depth_vis)
plt.title('Left Depth')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_depth_vis)
plt.title('Right Depth')
plt.show()

Visualize the left and right segmentation files

In [11]:
left_seg = read_numpy_file(left_seg_list[data_ind])
left_seg_vis = seg2vis(left_seg)

right_seg = read_numpy_file(right_seg_list[data_ind])
right_seg_vis = seg2vis(right_seg)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_seg_vis)
plt.title('Left Segmentation')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_seg_vis)
plt.title('Right Segmentation')
plt.show()

Visualize the flow and mask files

In [12]:
flow = read_numpy_file(flow_list[data_ind])
flow_vis = flow2vis(flow)

flow_mask = read_numpy_file(flow_mask_list[data_ind])
flow_vis_w_mask = flow2vis(flow, mask = flow_mask)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(flow_vis)
plt.title('Optical Flow')
plt.subplot(122)
plt.imshow(flow_vis_w_mask)
plt.title('Optical Flow w/ Mask')
plt.show()