Navigáció kihagyása

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

NYC TLC Taxi green

A zöld taxis utazások rekordjai az utasfelvétel és -kiadás dátumát és idejét, a felvétel és -kiadás helyét, az út hosszát, a tételes viteldíjakat, a díjszabás típusát, a fizetési módot, valamint a sofőr által bejelentett utasszámot tartalmazzák.

Mennyiség és megőrzés

Az adatkészlet Parketta formátumban van tárolva. 2018-ban körülbelül 80 millió sort tartalmaz (2 GB).

Az adatkészlet 2009. és 2018. között összegyűjtött adatokat tartalmaz. Adott időtartomány adatainak beolvasásához az általunk biztosított SDK paraméterbeállításait használhatja.

Tárolási hely

Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében a Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.

További információ

NYC Taxi and Limousine Commission (TLC):

Az adatokat a Taxicab & Livery Passenger Enhancement Programs (TPEP/LPEP) keretében technológiai szolgáltatók szolgáltatták az NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) számára. Az utazások adatait nem a TLC hozta létre, amely így nem is vállal felelősséget ezek pontosságáért.

A TLC utazási rekordjainak adatairól további információt itt és itt találhat.

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID lpepPickupDatetime lpepDropoffDatetime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeID storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount tripType puYear puMonth
2 6/24/2081 5:40:37 PM 6/24/2081 6:42:47 PM 1 16.95 93 117 1 N 1 52 1 0.5 0.3 0 2.16 55.96 1 2081 6
2 11/28/2030 12:19:29 AM 11/28/2030 12:25:37 AM 1 1.08 42 247 1 N 2 6.5 0 0.5 0.3 0 0 7.3 1 2030 11
2 11/28/2030 12:14:50 AM 11/28/2030 12:14:54 AM 1 0.03 42 42 5 N 2 5 0 0 0 0 0 5 2 2030 11
2 11/14/2020 11:38:07 AM 11/14/2020 11:42:22 AM 1 0.63 129 129 1 N 2 4.5 1 0.5 0.3 0 0 6.3 1 2020 11
2 11/14/2020 9:55:36 AM 11/14/2020 10:04:54 AM 1 3.8 82 138 1 N 2 12.5 1 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2020 11
2 8/26/2019 4:18:37 PM 8/26/2019 4:19:35 PM 1 0 264 264 1 N 2 1 0 0.5 0.3 0 0 1.8 1 2019 8
2 7/1/2019 8:28:33 AM 7/1/2019 8:32:33 AM 1 0.71 7 7 1 N 1 5 0 0.5 0.3 1.74 0 7.54 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:53 AM 7/1/2019 12:21:56 AM 1 2.71 223 145 1 N 2 13 0.5 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:11 AM 7/1/2019 12:21:15 AM 1 3.14 166 142 1 N 2 14.5 0.5 0.5 0.3 0 0 18.55 1 2019 7
2 7/1/2019 12:03:37 AM 7/1/2019 12:09:27 AM 1 0.78 74 74 1 N 1 6 0.5 0.5 0.3 1.46 0 8.76 1 2019 7
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 264 74
42

A taxióra kikapcsolásának DOLocationID TLC taxizónája.

dropoffLatitude double 109,721 40.7743034362793
40.77431869506836

2016 júliusától elavult

dropoffLongitude double 75,502 -73.95272827148438
-73.95274353027344

2016 júliusától elavult

extra double 202 0.5
1.0

Egyéb pótdíjak. Ez jelenleg csak a 0,50, illetve 1 USD-s csúcsidős és éjszakai díjakat tartalmazza.

fareAmount double 10,367 6.0
5.5

Az óra által mért díj az idő és a megtett út függvényében.

improvementSurcharge string 92 0.3
0

0,30 USD-s pótdíj leintéses utasfelvételnél. A pótdíjat 2015-ben vezették be.

lpepDropoffDatetime timestamp 58,100,713 2016-05-22 00:00:00
2016-05-09 00:00:00

Az óra leállításának dátuma és ideje.

lpepPickupDatetime timestamp 58,157,349 2013-10-22 12:40:36
2014-08-09 15:54:25

Az óra indításának dátuma és ideje.

mtaTax double 34 0.5
-0.5

Az ár 0,50 USD MTA- (városi közlekedési hatósági) adót tartalmaz, amely a mért díjnak megfelelően automatikusan hozzáadódik az összeghez.

passengerCount int 10 1
2

A járműben tartózkodó utasok száma.

Az értéket a sofőr adja meg.

paymentType int 5 2
1

Numerikus kód, amely azt jelzi, hogy az utas hogyan fizetett az útért.

1 = hitelkártya

2 = készpénz

3 = díjmentes

4 = vita

5 = ismeretlen

6 = lemondott utazás

pickupLatitude double 95,110 40.721351623535156
40.721336364746094

2016 júliusától elavult

pickupLongitude double 55,722 -73.84429931640625
-73.84429168701172

2016 júliusától elavult

puLocationId string 264 74
41

A taxióra indításának TLC-taxizónája.

puMonth int 12 3
5
puYear int 14 2015
2016
rateCodeID int 7 1
5

Az utazás végén érvényben lévő utolsó díjszabás-azonosító.

1= Standard díjszabás

2= JFK

3= Newark

4= Nassau vagy Westchester

5= Egyeztetett viteldíj

6 = Csoportos utazás

storeAndFwdFlag string 2 N
Y

Ez a jelző jelzi, hogy az utazás rekordját megőrizte-e a jármű memóriája a szállítónak való elküldés előtt, azaz ha a jármű éppen nem kapcsolódott a kiszolgálóhoz. Ez „tárolás és továbbítás” néven is ismert.

Y = „tárolás és továbbítás” történt az út során

N = nem történt „tárolás és továbbítás” az út során

tipAmount double 6,206 1.0
2.0

Borravaló összege – Ez a mező automatikusan kitöltésre kerül hitelkártyás borravaló-fizetésnél. A készpénzben fizetett borravalókat nem tartalmazza.

tollsAmount double 2,150 5.54
5.76

Az utazás során fizetett összes úthasználati díj összege.

totalAmount double 20,188 7.8
6.8

Az utasok által térítendő teljes összeg. Nem tartalmazza a készpénzben fizetett borravalók összegét.

tripDistance double 7,060 0.9
1.0

A utazás során megtett távolság mérföldben a taxióra adatai alapján.

tripType int 3 1
2

Kód amely azt jelzi, hogy az utazás utcai leintés volt-e, vagy kiosztott, amelyet a rendszer automatikusan rendel hozzá a taxióra által alkalmazott díj alapján, de amelyet a sofőr megváltoztathat.

1= Utcai leintés

2= Diszpécser által kiosztott

vendorID int 2 2
1

A rekordot szolgáltató LPEP-szolgáltató kódja.

1= Creative Mobile Technologies, LLC;

2 = VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading green/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12506.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading green/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12590.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=5555.67 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=5559.68 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 923257 entries, 0 to 498783 Data columns (total 23 columns): vendorID 923257 non-null int32 lpepPickupDatetime 923257 non-null datetime64[ns] lpepDropoffDatetime 923257 non-null datetime64[ns] passengerCount 923257 non-null int32 tripDistance 923257 non-null float64 puLocationId 923257 non-null object doLocationId 923257 non-null object pickupLongitude 0 non-null float64 pickupLatitude 0 non-null float64 dropoffLongitude 0 non-null float64 dropoffLatitude 0 non-null float64 rateCodeID 923257 non-null int32 storeAndFwdFlag 923257 non-null object paymentType 923257 non-null int32 fareAmount 923257 non-null float64 extra 923257 non-null float64 mtaTax 923257 non-null float64 improvementSurcharge 923257 non-null object tipAmount 923257 non-null float64 tollsAmount 923257 non-null float64 ehailFee 0 non-null float64 totalAmount 923257 non-null float64 tripType 923257 non-null int32 dtypes: datetime64[ns](2), float64(12), int32(5), object(4) memory usage: 151.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "green"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=47328.45 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=47332.79 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDlpepPickupDatetimelpepDropoffDatetimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdpickupLongitudepickupLatitudedropoffLongitudedropoffLatituderateCodeIDstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmountehailFeetotalAmounttripTypepuYearpuMonth
22018-05-23T23:14:19.000+00002018-05-23T23:17:43.000+000010.611642nullnullnullnull1N14.50.00.50.30.010.0null5.31120185
22018-05-23T23:24:21.000+00002018-05-23T23:33:00.000+000011.1442116nullnullnullnull1N17.00.00.50.31.560.0null9.36120185
22018-05-07T08:52:57.000+00002018-05-08T03:14:08.000+000011.27119247nullnullnullnull1N27.50.00.50.30.00.0null8.3120185
22018-05-07T03:16:20.000+00002018-05-07T03:39:26.000+000013.8224718nullnullnullnull1N117.50.00.50.30.00.0null18.3120185
22018-05-07T03:40:25.000+00002018-05-07T03:46:11.000+000010.9818136nullnullnullnull1N26.00.00.50.30.00.0null6.8120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [6]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [7]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[7]:
In [9]:
# Display data statistic information
display(nyc_tlc_df, summary = True)
Out[9]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))