Navigáció kihagyása

NASADEM

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA

A NASADEM program globális topográfiai adatai.

A NASADEM globális topográfiai adatokat biztosít 1 ívmásodperces (~30m) vízszintes felbontással, amely elsősorban a Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) használatával rögzített adatokból származik.

Tárerőforrások

Az adatok tárolása blobokban, az USA keleti részén található adatközpontban, a következő blobtárolóban történik:

https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc

Ebben a tárolóban az adatok a következők szerint vannak rendszerezve:

v001/NASADEM_NC_[lat_tile][lon_tile].[extension]

A lat_tile egy karakter („n” vagy „s”), plusz egy két számjegyes szélességi érték, amely az egyes csempék által reprezentált szélességből származik. Egy adott szélességhez tartozó szélességi kód megkereséséhez végezzen egy floor() műveletet, vegye az abszolút értékét, majd használjon „n” előtagot a pozitív értékekhez (beleértve a nullát is), és „s”-t a negatív értékekhez, és egészítse ki nullákkal két számjegyre. A 35.3606 szélesség például „n35” lesz.

A long_tile egy karakter („e” vagy „w”), plusz egy három számjegyes hosszúsági érték, amely az egyes csempék által reprezentált hosszúságból származik. Egy adott szélességhez tartozó hosszúsági kód megkereséséhez végezzen egy floor() műveletet, vegye az abszolút értékét, majd használjon „e” előtagot a pozitív értékekhez (beleértve a nullát is), és „w”-t a negatív értékekhez, és egészítse ki nullákkal három számjegyre. A 138.72 hosszúság például „e138” lesz.

Minden csempénél három kiterjesztéssel vannak jelen a fájlnevek:

 • 1.jpg (előnézeti kép)
 • nc (maga az adat)
 • nc.xml (csempelétrehozási metaadatok)

A képek NetCDF formátumban vannak tárolva.

A NASADEM-adatok elérését és ábrázolását bemutató teljes Python-példa áll rendelkezésre az “adatelérés” szakaszban található jegyzetfüzetben.

Egy írásvédett SAS-tokent is biztosítunk, amellyel pl. a BlobFuse szolgáltatáson keresztül hozzáférhet a NASADEM-adatokhoz, és a blobtárolókat meghajtókként is csatlakoztathatja:

st=2020-03-16T17%3A16%3A02Z&se=2034-03-17T17%3A16%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=opfihPRJOhedqmupra5pf7esHL52nxrxlgJd3UPwRmY%3D

A csatlakoztatási útmutatót Linux rendszerhez itt olvashatja.

Érdemes a nagyobb adatfeldolgozásokat az USA keleti részén található Azure-adatközpontban végezni, ahol a képek találhatók. Ha a NASADEM-adatokat környezettudományi alkalmazásokhoz használja, igényeljen AI for Earth típusú engedélyt számítógépes igényei támogatása érdekében.

Index

A fájlok teljes listája itt található.

Licencelési és terjesztési információk

A NASADEM-adatok korlátozás nélkül használhatóak bármilyen kereskedelmi vagy másféle célra is szabadalmi díjak fizetése nélkül, ingyenesen és megkötések nélkül. Sem engedély, sem kompenzáció nem szükséges még akkor sem, ha a módosítatlan adatokat, képeket vagy más származékos termékeket értékesítenek.

Kérjük, hogy az adatok használatakor lehetőség szerint használja az “A NASA/JPL-Caltech szíves engedélyével” jelölést.

Szép kép


A Fuji környékének topográfiája.

Kapcsolattartó

Az ezzel az adatkészlettel kapcsolatos kérdéseket elküldheti az aiforearthdatasets@microsoft.com címre.

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NASADEM data on Azure

This notebook provides an example of accessing NASADEM data from blob storage on Azure, including (1) finding the NASADEM tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, (3) opening the downloaded file using the NetCDF4 library, and (4) rendering the tile in a couple different ways.

NASADEM data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NASADEM data also be situated in East US. If you are using NASADEM data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [26]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import math
import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.basemap import Basemap

# Less-common-but-still-pip-installable imports
from netCDF4 import Dataset

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-nasadem
nasadem_account_name = 'nasadem'
nasadem_container_name = 'nasadem-nc'
nasadem_account_url = 'https://' + nasadem_account_name + '.blob.core.windows.net'
nasadem_blob_root = nasadem_account_url + '/' + nasadem_container_name + '/v001/'

# A full list of files is available at:
#
# https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc/v001/index/file_list.txt
nasadem_file_index_url = nasadem_blob_root + 'index/nasadem_file_list.txt'

nasadem_content_extension = '.nc'
nasadem_file_prefix = 'NASADEM_NC_'

# This will contain just the .nc files
nasadem_file_list = None
                  
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nasadem')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [27]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename


def lat_lon_to_nasadem_tile(lat,lon):
  """
  Get the NASADEM file name for a specified latitude and longitude
  """
  
  # A tile name looks like:
  #
  # NASADEM_NUMNC_n00e016.nc
  #
  # The translation from lat/lon to that string is represented nicely at:
  #
  # https://dwtkns.com/srtm30m/

  # Force download of the file list
  get_nasadem_file_list()
    
  ns_token = 'n' if lat >=0 else 's'
  ew_token = 'e' if lon >=0 else 'w'
  
  lat_index = abs(math.floor(lat))
  lon_index = abs(math.floor(lon))
  
  lat_string = ns_token + '{:02d}'.format(lat_index)
  lon_string = ew_token + '{:03d}'.format(lon_index)
  
  filename = nasadem_file_prefix + lat_string + lon_string + \
    nasadem_content_extension

  if filename not in nasadem_file_list:
    print('Lat/lon {},{} not available'.format(lat,lon))
    filename = None
  
  return filename


def get_nasadem_file_list():
  """
  Retrieve the full list of NASADEM tiles
  """
  
  global nasadem_file_list
  if nasadem_file_list is None:
    nasadem_file = download_url(nasadem_file_index_url)
    with open(nasadem_file) as f:
      nasadem_file_list = f.readlines()
      nasadem_file_list = [f.strip() for f in nasadem_file_list]
      nasadem_file_list = [f for f in nasadem_file_list if \
                 f.endswith(nasadem_content_extension)]
  return nasadem_file_list

Download a NASADEM tile for a known lat/lon

In [28]:
# Interesting places for looking at SRTM data
everest = [27.9881,86.9250]
seattle = [47.6062,-122.3321]
grand_canyon = [36.101690, -112.107676]
mount_fuji = [35.3606, 138.7274]
mont_blanc = [45.832778, 6.865000]
invalid = [-15.1,41]

tile_of_interest = mount_fuji

tile_name = lat_lon_to_nasadem_tile(tile_of_interest[0],tile_of_interest[1])
url = nasadem_blob_root + tile_name
fn = download_url(url,progress_updater=DownloadProgressBar())
Bypassing download of already-downloaded file nasadem_file_list.txt
Bypassing download of already-downloaded file NASADEM_NC_n35e138.nc

Load and plot the tile

In [29]:
fh = Dataset(fn, mode='r')
heights = fh['NASADEM_HGT'][:]
lons = fh.variables['lon'][:]
lats = fh.variables['lat'][:]

min_height = np.min(heights)
max_height = np.max(heights)
height_units = fh.variables['NASADEM_HGT'].units

fh.close()

print('Height ranges from {} {} to {} {}'.format(min_height,height_units,
   max_height,height_units))

extent = [np.min(lons), np.max(lons), np.min(lats), np.max(lats)]
plt.imshow(heights,extent=extent)
plt.xlabel('Longitude')
plt.ylabel('Latitude')
cb = plt.colorbar()
cb.set_label('Height ({})'.format(height_units))
Height ranges from -18 meters to 3756 meters

Also plot on a basemap

In [30]:
# To plot on a basemap, we'll want to downsample the data substantially
ds_factor = 10

# Show a little space around each edge on the basemap (this is in lat/lon units)
expansion_distance = 0.75

lon_0 = lons.mean()
lat_0 = lats.mean()
lons_ds = lons[::ds_factor]
lats_ds = lats[::ds_factor]
heights_ds = heights[::ds_factor,::ds_factor,]

# Convert to a 2D grid for plotting
lon_plot, lat_plot = np.meshgrid(lons_ds, lats_ds)

plt.figure(num=None, figsize=(8, 8), dpi=100)

m = Basemap(projection='stere',resolution='l',
      lat_ts=lat_0,lat_0=lat_0,lon_0=lon_0,
      llcrnrlon=extent[0]-expansion_distance, 
      llcrnrlat=extent[2]-expansion_distance,
      urcrnrlon=extent[1]+expansion_distance,
      urcrnrlat=extent[3]+expansion_distance)

xi, yi = m(lon_plot, lat_plot)

cs = m.pcolor(xi,yi,np.squeeze(heights_ds))

# Add grid lines
m.drawparallels(np.arange(-80., 81., 10.), labels=[1,0,0,0], fontsize=10)
m.drawmeridians(np.arange(-180., 181., 10.), labels=[0,0,0,1], fontsize=10)

# Add coastlines and state/country borders

# drawcoastlines() fails when no coastlines are visible
try:
  m.drawcoastlines()
except:
  pass
m.drawstates()
m.drawcountries()

cbar = m.colorbar(cs, location='bottom', pad="10%")
cbar.set_label(height_units)
plt.title('SRTM height')
plt.show()

Clean up temporary files

In [18]:
shutil.rmtree(temp_dir)