Navigáció kihagyása

GOES-16

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NOAA

Időjárási felvételek a GOES-16 műholdról.

A GOES-R (Geostacionárius Operatív Környezeti Műhold) program geostacionárius pályán keringő műholdakkal készít felvételeket az időjárási jelenségekről. A GOES-16 műhold a tervezett GOES-R műholdcsoport első tagja. A GOES-16 pályája Észak- és Dél-Amerikára nyújt rálátást.

Az adatkészlet jelenleg az ABI-L2-MCMIPF terméket (Advanced Baseline Imager, Level 2, Cloud and Moisture Imagery, Full-disk), valamint az ABI-L1b-RadF terméket (Advanced Baseline Imager, Level 1b, Full-disk) tartalmazza. Kérésre más GOES-16 és GOES-17 termékeket is bevezethetünk. Ha érdeklődik a további GOES-adatok Azure-beli felhasználása iránt, lépjen kapcsolatba velünk a aiforearthdatasets@microsoft.com címen.

Ez az adathalmaz a NOAA Big Data Programjának köszönhetően érhető el az Azure-ban.

Tárerőforrások

Az adatok NetCDF formátumú blobokban (egy kép blobonként) vannak tárolva a Kelet-USA-beli adatközpontban, a következő blobtárolóban:

https://goes.blob.core.windows.net/noaa-goes16

A tárolón belül az adatok elnevezése a következőképpen történik:

[product]/[year]/[day]/[hour]/[filename]

 • A product a termék neve; az Azure-ban jelenleg az ABI-L2-MCMIPF és az ABI-L1b-RadF érhető el
 • A year négyjegyű szám
 • A day a nap éven belüli háromjegyű sorszám-kódja, 001-től kezdve
 • Az hour az óra napon belüli kétjegyű sorszám-kódja, 00-tól kezdve
 • A filename a termék nevét, a dátumot és az időt kódoló fájlnév; részletes leírást a GOES felhasználói útmutató nyújt

Például az

https://goes.blob.core.windows.net/noaa-goes16/ABI-L2-MCMIPF/2020/003/00/OR_ABI-L2-MCMIPF-M6_G16_s20200030000215_e20200030009534_c20200030010031.nc

fájl 2020. január 3-ai, az egyezményes világidő szerint éjfél és hajnali 1 óra közötti (hour=00) adatokat tartalmaz.

Az adatcsatornák és hullámhosszak leírása itt található.

Az egy GOES-16-kép elérését és ábrázolását bemutató teljes Python-példa áll rendelkezésre az “adatelérés” szakaszban található jegyzetfüzetben.

Egy SAS-tokent is biztosítunk, amellyel például a BlobFuse szolgáltatáson keresztül hozzáférhet a GOES-16-adatokhoz, és a blobtárolókat meghajtókként is csatlakoztathatja:

st=2020-04-11T23%3A55%3A25Z&se=2032-04-12T23%3A55%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=IVSoHKVscKyu8K99I7xfman%2Bzp0ISkFbnbAqE6wkv6A%3D

A csatlakoztatási útmutatót Linux rendszerhez itt olvashatja.

Érdemes a nagyobb adatfeldolgozásokat az USA keleti részén található Azure-adatközpontban végezni, ahol az adatok találhatók. Ha a GOES-adatokat környezettudományi alkalmazásokhoz használja, igényeljen AI for Earth típusú engedélyt számítógépes igényei támogatása érdekében.

Idézés

Ha ezeket az adatokat kiadványban használja, így adja meg a forrást:

GOES-R Series Program, (2019): NOAA GOES-R Series Advanced Baseline Imager (ABI) Level 0 Data. [jelölje meg a felhasznált részhalmazt]. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/tvws-w071.

Szép kép


Páratartalom képi ábrázolása Amerika felett 2020. január 2-án.

Kapcsolattartó

Az ezzel az adatkészlettel kapcsolatos kérdéseket elküldheti az aiforearthdatasets@microsoft.com címre.

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing GOES-16 data on Azure

This notebook provides an example of accessing GOES-16 data from blob storage on Azure, including (1) finding the data file corresponding to a date and time, (2) retrieving that file from blob storage, and (3) opening the downloaded file using the xarray library, and (4) rendering the image.

GOES-16 data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on GOES-16 data also be situated in East US. If you are using GOES-16 data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

# Less-common-but-still-pip-installable imports
import xarray
from azure.storage.blob import ContainerClient

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-goes16
goes_account_name = 'goes'
goes_container_name = 'noaa-goes16'
goes_account_url = 'https://' + goes_account_name + '.blob.core.windows.net'
goes_blob_root = goes_account_url + '/' + goes_container_name + '/'

# Create a ContainerClient to enumerate blobs
goes_container_client = ContainerClient(account_url=goes_account_url, 
                     container_name=goes_container_name,
                     credential=None)

temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'goes')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [3]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

Choose a GOES data file for a known time

In [5]:
# Data are stored as product/year/day/hour/filename
product = 'ABI-L2-MCMIPF'
syear = '2020'; sday = '002'; shour = '14';

# There will be several scans this hour, we'll take the first
scan_index = 0

prefix = product + '/' + syear + '/' + sday + '/' + shour + '/'
print('Finding blobs matching prefix: {}'.format(prefix))
generator = goes_container_client.list_blobs(name_starts_with=prefix)
blobs = []
for blob in generator:
  blobs.append(blob.name)
print('Found {} scans'.format(len(blobs)))

scan_url = goes_blob_root + blobs[scan_index]
Finding blobs matching prefix: ABI-L2-MCMIPF/2020/002/14/
Found 6 scans

Load the image

In [7]:
# GOES-16 MCMIPF files are ~300MB. Not too big to fit in memory, so sometimes it may be 
# preferable to download to file first, sometimes it will be better to load straight to 
# memory.
download_to_file = True

if download_to_file:
  
  filename = download_url(scan_url,progress_updater=DownloadProgressBar())
  from datetime import datetime
  dataset = xarray.open_dataset(filename)  

else:
  
  import netCDF4
  import requests
  
  # If you know of a good way to show a progress bar with requests.get (i.e., without writing
  # to file), we're all ears, email aiforearthdatasets@microsoft.com!
  print('Downloading {} to memory...'.format(os.path.basename(scan_url)))
  response = requests.get(scan_url)
  print('Finished downloading')
  nc4_ds = netCDF4.Dataset(os.path.basename(scan_url), memory = response.content)
  store = xarray.backends.NetCDF4DataStore(nc4_ds)
  dataset = xarray.open_dataset(store)
Bypassing download of already-downloaded file OR_ABI-L2-MCMIPF-M6_G16_s20200021400218_e20200021409537_c20200021410039.nc

Explore the xarray dataset and prepare to plot the image

In [8]:
print('Scan starts at: {}'.format(dataset.time_coverage_start))
print('Scan ends at: {}'.format(dataset.time_coverage_end))

# Bands are documented at:
#
# https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/satellite-data/goes-r-series-satellites/glossary
#
# We'll use the red/"veggie"/blue bands with wavelengths 0.64, 0.86, and 0.47, respectively.
#
# This is close enough to RGB for today, but there's a great tutorial on getting closer to
# true color (and doing other fancy rendering tricks with GOES data!) here:
#
# https://unidata.github.io/python-gallery/examples/mapping_GOES16_TrueColor.html
#
r = dataset['CMI_C02'].data; r = np.clip(r, 0, 1)
g = dataset['CMI_C03'].data; g = np.clip(g, 0, 1)
b = dataset['CMI_C01'].data; b = np.clip(r, 0, 1)

# Brighten the image a bit for to look more stylish
gamma = 2.5; r = np.power(r, 1/gamma); g = np.power(g, 1/gamma); b = np.power(b, 1/gamma)

# Create a single RGB image for plotting
rgb = np.dstack((r, g, b))
Scan starts at: 2020-01-02T14:00:21.8Z
Scan ends at: 2020-01-02T14:09:53.7Z

Plot the image

In [10]:
fig = plt.figure(figsize=(7.5, 7.5), dpi=100)

# This definitely looks slicker with fancy borders on, at the cost of some extra
# imports.
show_fancy_borders = True

if not show_fancy_borders:
  
  plt.imshow(rgb); ax = plt.gca(); ax.axis('off');

else:
  
  import metpy
  import cartopy.crs as ccrs

  # Pick an arbitrary channel to get the x/y coordinates and projection information 
  # associated with the scan
  dummy_channel = dataset.metpy.parse_cf('CMI_C01')
  x = dummy_channel.x; y = dummy_channel.y

  ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=dummy_channel.metpy.cartopy_crs)
  ax.imshow(rgb, origin='upper', extent=(x.min(), x.max(), y.min(), y.max()))
  ax.coastlines(resolution='50m', color='black')
  ax.add_feature(ccrs.cartopy.feature.BORDERS);

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)