Navigáció kihagyása

Chicago Safety Data

Chicago 311 Service Requests Public Safety Streets Pot Holes Lights Garbage Sanitation Complaints

A 311-es ügyfélszolgálati számra Chicago városából, többek között köztisztasági problémákról, kátyúkról és meghibásodott közlekedési lámpákról érkezett bejelentések

A 311-es számra köztisztasági problémák ügyében 2011. január 1. óta érkezett összes nyitott panasz és megoldott kérelem. A Chicagói Közúti és Köztisztasági Osztály a város köztisztasági szabályzatának megsértéséről érkező panaszokat vizsgálja és orvosolja. A lakosság olyan szabálysértéseket jelenthet be, mint például a túltelített konténerek vagy a szemetes utca. Előfordul, hogy a 311-es számra több bejelentés érkezik ugyanarról a problémáról. Duplikátum címkét kapnak azok a hívások, amelyek egy korábbi bejelentéssel azonos földrajzi helyről érkeztek, és körülbelül ugyanabban az időben kerültek be a 311-es ügyfélszolgálati kérelmek (CSR) rendszerébe. A duplikált bejelentések az állapot mezőben az „Open - Dup” (nyitott, duplikált) vagy a „Completed - Dup” (kész, duplikált) címkét kapják.

A Chicagói Közlekedési Osztály (CDOT) Chicago több mint 6500 kilométernyi fő- és mellékútvonalán gondoskodik a kátyúk kijavításáról. A CDOT megkapja a 311-es ügyfélszolgálati számra érkezett bejelentéseket, majd egy számítógépes térképezési és nyomonkövetési rendszer segítségével azonosítja a kátyúk helyét, és hatékonyan beosztja a javítóbrigádokat. Egyetlen hívás a 311-es számra több kátyújavítást eredményezhet. Ha egy brigád kiérkezik egy 311-es bejelentésre, a többi kátyút is kijavítja a körzeten belül. A kátyúkat általában a 311-re érkezett első bejelentéstől számított 7 napon belül javítják ki. Az időjárás, főleg az alacsony hőmérséklet és a csapadék, hatással van a javítás időtartamára. Kedvező és csapadékmentes időjárás esetén a brigádok több ezer kátyút is kijavíthatnak. Ha korábban már megnyílt egy kérelem egy 4 házszámból álló pufferre, akkor azt a „Duplicate (Open)” (Duplikátum, nyitott) állapotban rögzíti a rendszer. Például ha a 6535 N Western címről már beérkezett egy kérelem, és most új kérelem érkezik az onnan négy házszámra található 6531 N Western címről, akkor az új kérés a „Duplicate (Open)” (Duplikátum, nyitott) címkével jelenik meg. Az utca kátyútlanítását követően az állapot az első kérés esetében „Completed” (Kész), a duplikált kérések esetében „Duplicate (Closed)” (Duplikátum, lezárva) lesz. A kérelem állapota akkor is „Completed” (Kész) lesz, ha a bejelentett címet kivizsgálták, de nem találtak kátyút, vagy ha a kátyút időközben kijavították. Ha az utcában további problémát, például leomlott tetőt, vagy meghibásodott közműbekötést észleltek, a bejelentést az illetékes közigazgatási osztályhoz vagy alvállalkozóhoz továbbítják.

 1. január 1-től az összes nyitott és megoldott bejelentés, amely a 311-es ügyfélszolgálati számra a „Street Lights - All Out” (3 vagy több lámpa nem ég a közlekedési lámpán) kategóriában érkezett. A Chicagói Közlekedési Osztály (CDOT) körülbelül 250 000 közlekedési lámpát felügyel Chicago fő- és mellékútvonalain. A CDOT a lakossági bejelentések alapján javítja a közlekedési lámpákat, és cseréli a bennük található izzókat. Ha a CDOT „All Out” típusú bejelentést kap, a javítással megbízott villanyszerelő megvizsgálja az áramkörhöz tartozó összes lámpát (minden áramkörhöz 8–16 lámpa tartozik), és ellenőrzi a megfelelő működésüket. Ha az első kéréstől számított négy naptári napon belül újabb bejelentés érkezik ugyanarról az áramkörről, az új bejelentés automatikusan a „Duplicate (Open)” (Duplikátum, nyitott) címkét kapja. Mivel a CDOT által megbízott villanyszerelő az áramkörhöz tartozó összes lámpát ellenőrzi, a „Duplicate (Open)” típusú kérelmek vizsgálata és orvoslása automatikusan megtörténik. A közlekedési lámpák javítását követően az ügyfélszolgálati rendszerben az eredeti kérelem állapota „Completed” (Kész), a duplikált kérelmek esetében pedig „Duplicate (Closed)” (Duplikátum, lezárva) lesz. A kérelem akkor is a „Completed” (Kész) állapotba kerül, ha a bejelentett közlekedési lámpákat megvizsgálták, és működőképesnek bizonyultak; ha a bejelentés nem létező címet tartalmazott; vagy ha a közlekedési lámpák karbantartását alvállalkozó végzi. Az adatok naponta frissülnek.

Mennyiség és megőrzés

Az adatkészlet Parketta formátumban van tárolva. Naponta frissül, és a 2018-as évre összesen körülbelül 1M sort (80 MB) tartalmaz.

Az adatkészlet a 2011 és 2018 között összegyűlt rekordokat tartalmazza. Adott időtartomány adatainak beolvasásához az általunk biztosított SDK paraméterbeállításait használhatja.

Tárolási hely

Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében a Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.

További információ

Az adatkészlet Chicago város közigazgatási szerveitől származik. További információkat az alábbi hivatkozásokon talál: Köztisztaság, Kátyúk, Közlekedési lámpák.

Az adatkészlet használatának feltételeit itt olvashatja. Az adatforrással kapcsolatos kérdéseket e-mailben teheti fel ezen a címen: .

Értesítések

A MICROSOFT JELEN ÁLLAPOTUKBAN SZOLGÁLTATJA AZ AZURE NYÍLT ADATKÉSZLETEIT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDETT MÉRTÉKBEN A MICROSOFT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ADATKÉSZLETEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dataType dataSubtype dateTime category subcategory status address latitude longitude source extendedProperties
Safety 311_All 6/10/2021 3:13:46 AM Yard Waste Pick-Up Request null Open 9033 S MAY ST 41.729524431 -87.651652886 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:12:22 AM Clean Vacant Lot Request null Open 8404 S MUSKEGON AVE 41.742566813 -87.555420789 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:12:12 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST null
Safety 311_All 6/10/2021 3:10:28 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST null
Safety 311_All 6/10/2021 3:10:04 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST null
Safety 311_All 6/10/2021 3:09:11 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST 41.764413985 -87.591188006 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:08:59 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST 41.764413985 -87.591188006 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:08:49 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST 41.764413985 -87.591188006 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:08:40 AM 311 INFORMATION ONLY CALL null Completed 2111 W Lexington ST 41.764413985 -87.591188006 null
Safety 311_All 6/10/2021 3:03:43 AM Clean Vacant Lot Request null Open 9033 S MAY ST 41.729524431 -87.651652886 null
Name Data type Unique Values (sample) Description
address string 807,613 2111 W Lexington ST
10510 W ZEMKE RD

Utca, házszám.

category string 99 311 INFORMATION ONLY CALL
Aircraft Noise Complaint

A szolgáltatáskérés típusa.

dataSubtype string 1 311_All

„311_Sanitation„ (Közegészségügy), „311_Potholes” (Úthibák) vagy „311_Street_Lights” (Közvilágítás).

dataType string 1 Safety

“Safety”.

dateTime timestamp 4,023,056 2014-01-13 00:00:00
2014-03-10 00:00:00

A szolgáltatáskérés létrehozásának dátuma.

latitude double 1,103,993 41.871831278
41.994896549

Földrajzi szélesség.

longitude double 1,199,976 -87.679846219
-87.887751654

Földrajzi hosszúság.

status string 5 Completed
Completed - Dup

A szolgáltatáskérés állapota, amely jelzi, hogy az lezárult-e.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading Safety/Release/city=Chicago/part-00080-tid-845600952581210110-a4f62588-4996-42d1-bc79-23a9b4635c63-446923.c000.snappy.parquet under container citydatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=11294.27 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=11295.76 [ms]
In [2]:
safety.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 56431 entries, 3751 to 2291417 Data columns (total 11 columns): dataType 56431 non-null object dataSubtype 56431 non-null object dateTime 56431 non-null datetime64[ns] category 56431 non-null object subcategory 0 non-null object status 56431 non-null object address 56431 non-null object latitude 56358 non-null float64 longitude 56358 non-null float64 source 0 non-null object extendedProperties 29124 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(8) memory usage: 5.2+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "citydatacontainer"
folder_name = "Safety/Release/city=Chicago"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3396.42 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3398.23 [ms]
In [2]:
display(safety.limit(5))
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-08-14T00:00:00.000+0000Street Lights - All/OutnullCompleted3742 W 59TH ST41.78603578433899-87.71664452773216nullcommunity_area:62,completion_date:2015-08-20T00:00:00.000,police_district:8,service_request_number:15-04081104,type_of_service_request:Street Lights - All/Out,zip_code:60629,y_coordinate:1865225.18787483,x_coordinate:1152434.60798184,ward:23
Safety311_All2015-06-22T00:00:00.000+0000Street Lights - All/OutnullCompleted3719 W 53RD ST41.79697833262681-87.71666270664977nullcommunity_area:62,completion_date:2015-06-23T00:00:00.000,police_district:8,service_request_number:15-02890103,type_of_service_request:Street Lights - All/Out,zip_code:60632,y_coordinate:1869212.53972903,x_coordinate:1152401.04890436,ward:23
Safety311_All2015-12-11T00:00:00.000+0000Street Lights - All/OutnullCompleted2010 N SAWYER AVE41.9177056604285-87.70893291956332nullcommunity_area:22,completion_date:2015-12-14T00:00:00.000,police_district:14,service_request_number:15-06669629,type_of_service_request:Street Lights - All/Out,zip_code:60647,y_coordinate:1913220.44877936,x_coordinate:1154188.85999445,ward:26
Safety311_All2015-09-14T00:00:00.000+0000Street Lights - All/OutnullCompleted4800 N CENTRAL PARK AVE41.96834840769826-87.7182549592663nullcommunity_area:14,completion_date:2015-09-15T00:00:00.000,police_district:17,service_request_number:15-04793248,type_of_service_request:Street Lights - All/Out,zip_code:60625,y_coordinate:1931656.45677884,x_coordinate:1151519.31229956,ward:35
Safety311_All2015-12-17T00:00:00.000+0000Street Lights - All/OutnullCompleted7100 S YATES BLVDnullnullnullnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Chicago"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [12]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
In [13]:
# Display top 5 rows
display(safety.limit(5))
Out[13]:
In [14]:
# Display data statistic information
display(safety, summary = True)
Out[14]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Chicago"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

City Safety

From the Urban Innovation Initiative at Microsoft Research, databricks notebook for analytics with safety data (311 and 911 call data) from major U.S. cities. Analyses show frequency distributions and geographic clustering of safety issues within cities.