Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

Utolsó frissítés: 2022. 06. 04.

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
siteName Name of Azure Web App
location The location into which the resources should be deployed
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
postgresFlexibleServersSkuTier The tier of the particular SKU, e.g. Burstable
postgresFlexibleServersSkuName The name of the sku, typically, tier + family + cores, e.g. Standard_D4s_v3
postgresFlexibleServersversion The version of a PostgreSQL server
createMode The mode to create a new PostgreSQL server
appServicePlanSkuName Sku and size of App Service Plan (F1 does not support virtual network integration)

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása