Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

Utolsó frissítés: 2021. 04. 29.

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
siteName Name of Azure Web App
sonarqubeImageVersion The version of the Sonarqube container image to use. Only versions of Sonarqube known to be compatible with Azure App Service Web App for Containers are available.
servicePlanPricingTier App Service Plan Pricing Tier
servicePlanCapacity App Service Capacity
sqlServerAdministratorUsername Azure SQL Server Administrator Username
sqlServerAdministratorPassword Azure SQL Server Administrator Password
sqlDatabaseSkuName Azure SQL Database SKU Name
sqlDatabaseSkuSizeGB Azure SQL Database Storage Max Size in GB
location Location for all the resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása