Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName This is the name of the Virtual Machine
vmSize This is the size of the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername This is the Virtual Machine administrator login name
adminPassword This is the Virtual Machine administrator login password
dnsName This is the DNS name of the Virtual Machine
configurationFunction This is the link to the Web Deploy package to be deployed to the Virtual Machine. It is a github URL in this example.
DatabaseServerName This is database server name
DatabaseServerLocation This is database server location
databaseServerAdminLogin This is database server administrator login name
databaseServerAdminLoginPassword This is database server administrator login password
databaseName This is name of the database hosted in the database server
databaseCollation This is database collation - rule for comparing the encodings in the database
databaseEdition This is database edition
modulesUrl This is the URL for downloading the PowerShell DSC module. In this case it should be the link to a zip file hosted under an Azure storage container
webdeploypkg This is the link to the Web Deploy package for the website that's going to be deployed to the Virtual Machine

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása