Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Install Public Certificate in App Service

Utolsó frissítés: 2021. 06. 11.

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
exisitngWebAppName The name of the web app that would use this public certificate. The web app should belong to a dedicated App Service Plan.
publicCertificateLocation Location where you wish to install the public certificate. 'LocalMachineMy' is supported in App Service Environment only.
location Location for all resources.
blob Base 64 encoded public certificate file. 'azuredeploy.parameters.json' file contains an example of this parameter.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása