Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VMSS with Public IP Prefix

Utolsó frissítés: 2021. 09. 03.

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin username on all VMs.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
instanceCount Number of VM instances (16 or less).
location Location for resources. Default is the current resource group location.
publicIPPrefixLength Length of public IP prefix.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
dnsName String used to connect to your VMSS VM using dnsName.location.cloudapp.azure.com (must be globally unique)

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása