The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Server 2014 SP1 Enterprise all SQL VM features enabled

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template will create a SQL Server 2014 SP1 Enterprise edition with Auto Patching, Auto Backup and Azure Key Vault Integration features enabled.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
virtualMachineName SQL Server Virtual Machine Name
virtualMachineSize SQL Server Virtual Machine Size
adminUsername SQL Server Virtual Machine Administrator User Name
adminPassword SQL Server Virtual Machine Administrator Password
storageAccountName SQL Server Virtual Machine Storage Account Name
storageAccountType SQL Server Virtual Machine Storage Account Type
virtualNetworkName SQL Server Virtual Machine Virtual Network Name
networkInterfaceName SQL Server Virtual Machine Network Interface Name
networkSecurityGroupName SQL Server Virtual Machine Network Security Group Name
addressPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetName SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
publicIpAddressName SQL Server Virtual Machine Public IP Address Name
publicIpAddressType SQL Server Virtual Machine Public IP Address Type
sqlConnectivityType SQL Server Virtual Machine SQL Connectivity Type
sqlPortNumber SQL Server Virtual Machine SQL Port Number
sqlStorageDisksCount SQL Server Virtual Machine Data Disk Count
sqlStorageWorkloadType SQL Server Virtual Machine Workload Type: GENERAL - general work load; DW - datawear house work load; OLTP - Transactional processing work load
sqlAutopatchingDayOfWeek SQL Server Auto Patching Day of A Week
sqlAutopatchingStartHour SQL Server Auto Patching Starting Hour
sqlAutopatchingWindowDuration SQL Server Auto Patching Duration Window in minutes
sqlAutobackupRetentionPeriod SQL Server Auto Backup Retention Period
sqlAutobackupStorageAccountName SQL Server Auto Backup Storage Account Name
sqlAutobackupEncryptionPassword SQL Server Auto Backup Encryption Password
sqlAkvCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvUrl Azure Key Vault URL
sqlAkvPrincipalName Azure Key Vault principal name or id
sqlAkvPrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
sqlAuthenticationLogin SQL Server Authentication Login Account Name
sqlAuthenticationPassword SQL Server Authentication Login Account Password
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/vm-sql-full-autobackup-autopatching-keyvault/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/vm-sql-full-autobackup-autopatching-keyvault/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása