Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

CentOS/UbuntuServer Auto Dynamic Disks & Docker 1.12(cs)

Utolsó frissítés: 2021. 07. 03.

This is a common template for creating single instance CentOS 7.2/7.1/6.5 or Ubuntu Server 16.04.0-LTS with configurable number of data disks (configurable sizes). Maximum 16 disks can be mentioned in the portal parameters and maximum size of each disk should be less than 1023 GB. The MDADM RAID0 Array is automounted and survives restarts. Latest Docker 1.12(cs3) (Swarm), docker-compose 1.9.0 & docker-machine 0.8.2 is available for usage from user azure-cli is auto running as a docker container. This single instance template is an offshoot of the HPC/GPU Clusters Template @ https://aka.ms/azurebigcompute

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
dnsLabelPrefix Unique public dns prefix where the node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
imagePublisher openlogic/Canonical are the respective CentOS/Ubuntu Distributor in Azure Market Place
imageOffer New CentOS/UbuntuServer Image Offer
imageSku P.S: OpenLogic CentOS version to use **docker usage Only for 7.1/7.2 kernels 3.10 and above **
sshPublicKey This field must be a valid SSH public key. ssh with this RSA public key
mountFolder The Folder system to be auto-mounted.
nodeSize Size of the node.
dockerVer The docker version **Only for 7.1/7.2 kernels 3.10 and above **
dockerComposeVer The Docker Compose Version **Only for 7.1/7.2 kernels 3.10 and above **
dockerMachineVer The docker-machine version **Only for 7.1/7.2 kernels 3.10 and above **
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A MDADM RAID0 is created with all data disks auto-mounted, that is dataDiskSize * dataDiskCount in size n the Storage .
masterVMName The Name of the VM.
numDataDisks This parameter allows the user to select the number of disks wanted
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-linux-dynamic-data-disks/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-linux-dynamic-data-disks/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása