Azure data disk performance meter

Utolsó frissítés: 2016.09.30.

Becsült költség

$186.2754000000

Becsült havi költség

Információ arról, hogy min alapul a számítás és igény szerinti testreszabás

Díjkalkulátor

This template allows you to run a data disk performance test for different workload types using fio utility.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmSize Size of the VM that runs the test.
dataDiskStorageAccountType Storage Account type for the test disk
dataDiskHostCaching Data disk caching type for the test disk
testType Disk test type to run. (rand: random, sequential otherwise; rw - read/write)
testSize Size of the file to test.
testBlockSize Size of the block to test.
secondsToRunTest Number of seconds for the test to run.
threadsToRunTest Number of worker threads for the test to run.
adminUsername Username for the test VMs.
adminPassword Password for the test VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vm-disk-performance-meter/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása
Parancssor
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vm-disk-performance-meter/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása