Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

VM Using Managed Identity for Artifact Download

Utolsó frissítés: 2021. 09. 10.

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of the virtual machine
location Location for all resources.
fileUris An array of fileUris to download via the custom script extension
identityName name for the managedIdenity to use for custom script download, the principal must have at least storage blob reader permission on the storage account, roleDef: 2a2b9908-6ea1-4ae2-8e65-a410df84e7d1
identityResourceGroup resourceGroup for the managedIdenity to use for custom script download
alwaysRun For the sample, use this to ensure the extension will always execute.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása