Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Creates Virtual WAN resources

Utolsó frissítés: 2021. 11. 29.

This template allows you to create virtual WAN resources including Virtual WAN, Virtual Hub, VPN Gateway, VPN Site and a VPN Connecton.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Location where all resources will be created.
vWanName Name of the Virtual Wan.
vWanSku Sku of the Virtual Wan.
hubName Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpnGatewayName Name of the VPN Gateway. A VPN Gateway is created inside a virtual hub.
vpnSiteName Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a VPN Site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a VPN Gateway.
vpnSiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the VPN Gateway. These are configured on the VPN Gateway. Mandatory if BGP is disabled.
vpnSitePublicIPAddress The public IP address of a VPN Site.
vpnSiteBgpAsn The BGP ASN number of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
vpnSiteBgpPeeringAddress The BGP peer IP address of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
hubAddressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the VPN connection.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása